به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - دعا کنید پدرم شهید بشه!

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

دعا کنید پدرم شهید بشه!

تاریخ:سه شنبه 31 شهریور 1394-07:45 ب.ظ

هوالمحبوب

دانش آموز فقط دعا کنید پدرم شهید بشه!

معلم :خشکم زد. گفتم پسرم اسماعیل  این چه دعاییه؟

گفت:آخه بابام موجیه!كامل

معلم گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرادعاکنم شهید بشه؟

دانش آموز آخه هروقت موج میگیردش وحال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو ومادرو برادرم مهدی و خواهر هایم  رو کتک میزنه! ، امامشکل مااین نیست!سر ماه هم مجبور است وسایل خا نه بخرد  و حتی نان برای خرید نداریم گرسنه می مانیم...

معلم گفت:  پسرم پس مشکل چیه؟

گفت: بعداینکه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه کاری کرده.شروع میکنه دست وپاهای همه مون را ماچ میکنه ومعذرت خواهی میکنه. خانم معلم  ماطاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم. خانم معلم  دعاکنید پدرم شهیدبشه وبه رفیقاش ملحق بشه...وقتی ما نان و غذا نداریم بیشتر هفته این طور است   وی شرمنده است ...وقتی ما لباس برای پوشیدن و كیف برای بردن كتابهایم نداریم وی دوباره موج گرفته می شود....

خانم معلم گفت دیگه چیه پسر بلبل زبان من :

وقتی هم نانی برای غذا می خریم..غذا نداریم ..مجبور هستیم  علفهای پخته حیاط را كه مادرم پخته است بخریم..پدرم دوباره موجی می شود بكسی نمی تواند بگوید دیوانه می شود...

خانم معلم پسرم مگر غذا ندارید...

دانش آموز : چرا پدرم  یك زمین دارد سه هكتار كشاورزی در محل  چون كارافتاده و بیماراست و مادرم هم  بیمار شده است  به كسی دیگر اجاره دهد چیزی برای ما ده نفر خانواده نمی ماند ....

خانم معلم از كیفش ساندویچی در آورد و گفت بخور پسرم هر روز برایت ساندویچ و غذا می آورم 

دانش آموز خانم معلم مادرم گفته بهیچ عنوان نگذار كسی به شما در رحمی كند ما این راه را خودمان انتخاب كردیم نباید به سادگی از دست بدهیم ساندویچ را پس داد ...

 دانش آموز  با برادرش مهدی روز ها از ترس اویزان شدن از تیر برق .... از مدرسه تا دو كیلومتر خانه همیشه  فرار می كردند و بخاطر همین در مسابقات مدارش هر سال مقام اول را می اوردند....یك روز خبرنگار  بعداز پیروزی این دوبرادر در مسابقه دو میدانی سوال كرد هر روز چقدر ورزش می كنید مهدی گفت نمی دانم ....خبرنگارگفت آفرین اینها انقدر ورزش می كنند ساعت را نمی دانند..

واما بعداز سالها..خانم معلم   كه  سایت ها می خواند و دانش آموز یك وبلاگ نیوس خبره شده به وبلاگش می اید... حكم شهادت پدرم را مشایی و رجال سیاسی نمی گذرند بدهند آخه پدرم جانباز 65 درصد بسیجی  و بیمارستان دولتی هم شهادتش بر اثر موج گرفتگی را تایید كردند ( نامه خطاب به رهبری)...

معلم اشك از چشمهایش پایین می اید  كامنت  می نویسد دانش آموز  ناراحت نباش پدرت شهید است من و خدا كه می دانیم پدرت شهید است بس..

معلم  بازنشسته صحفات بعدی وبلاگ دانش آموز را ورق می زند.. یكباره  می بیند دانش آموز نوشته است من دیگر می خواهم از كشور مهاجرت كنم ..پدرم را پس بدهید با خودم می خواهم ببرمش جای دیگر ...چرا صلاحیت شورای مرا نمی دهید با اینكه من درجه داربازنشسته ارتش و نویسنده  و ریس شورا هستم... بقیه را معلم نمی تواند بخواند باز اشك می ریزد..

 دوباره كامنت می نویسید..پسر دیوانه من اسماعیل بهت نوشتم  من می دانم پدرت شهید است ودر ثانی با این اعتقادی كه از تو دارم كجا می خواهی بروی ...امثال تو ابوذر های زمان هستید با ید بسوزید و بسازید ..

فردای آنروز معلم ایمیل خود را باز كرد دید دانش آموزبرایش نوشته یادت خانم معلم   چند برادر در مدرسه كه راهنمایی می خوانند و من و بردارم مهدی دبستان  ما تو را از تیر برق بسته با طناب می خواستند اعدام كنند  می گفتند پدرت درست جبهه رفته  اما چند روز دیگر انقلبا سر نگون می شود  ما ازهمین تیر برق آویزانت می كنیم..

معلم ایمیل می نویسید راستی آن برداران كه می خواستند  چكاره هستند آیا آنها اعدام شدند یا از كشور فرار كردند ..

 اسماعیل ایمیل زد ..خانم معلم ..آنها الان ریس هستند و مرا همانها رد صلاحیت كردند با اینكه یك روز جبهه نرفتند بعداز فارغ تحصیلی از دانشگاه استخدام و همه كاره شدند...ما را در پرونده ضد انقلاب  و آنها را انقلابی و   فرزند انقلاب می زنند.. و راستی معلم عزیز مهدی یادت.. یكسال فقط جببه بعنوان بسیجی رفت و جانباز شد در 15 سالگی بخطار موج گرفتگی  فقط 11 كلاس درس خواند و الان هم خواهرم برایش یك پیكان كهنه خریده  زماین كه حالش خوبه مسافر كشی می كنه .. راستی خانم معلم ..یكی از برداران كه ریس بود ..سهمیه سوخت تاكسی تلفنی مهدی  را بست  و مهدی مجبور شد با بنیزین آزاد مسافر كشی كند و زنش هم طلاق گرفت و من هم بعلت اتفاقی در ارتش برایم افتاد كار افتادگی  و بیمار و بازنشسته شدم..یعنی جوان مرگ شدم....درخواست هفته نامه‌ابادگران شمال  و مجوز روز نامه الكترونیكی دردنیوز كردم مرا گفتند ضد انقلاب هستند  مجوز ندادند من بعضی وقتها فكر می كنم حتما كسی مثل من زند گی می كند بنام من كارهای ضد انقلابی انجام می دهد  فكر می كنند من هستند حتی خواستم به دادگاه شكایت بنویسم تا شبیه مرا دستگیر كنند زنم سارا گفت اسمایعل بعدا یك جرم هم بهت اضافه می كنند باید در تیمارستان زندگی كنی ..من هم ترسیدم و شكایت نكردم...

معلم نوشت دانش آموز عزیزم : پدرت و شما و مهدی راهتان مقدس بود شما ابوذر های زمان هستید  باید بخاطر انقلاب و اسلام بسوزید و بسازید تا دشمنان از ضعف شما سو استفاده نكنند همان های كه شما را یم خواستند بخاطر بسیجی رفتن پذرت درسال 1359 ازتیر برق  اعدام كنند  امر عاص های زمان هستند هر نظامی بیاید آنها خودشان را با آنها تطبیق می دانند اما پدر و بردارت و خودت فقط با نظام و انقلاب جوش خورید نارحت نباشد امثال شما باید دق بكنید بمیرید اما آخرت را خریدید

دانش آموز در ایمیل بعدی به معلم خوب و مهربانش نوشت:

تــــوی ایــــــن دنیــــا  همیـــــــشه


بعضــی ها   “بــرای بــه جــایـــی رسیدن


و بعضـی ها   بـعـد از به جـایــی رسیــدن


هــمــــــــــــه چیــز را “زیـــر پــا” می گــذارنـــد!!

ما بسیجی ایم تا زنده اه ایم..


معلم جواب ایمیل را داد : احسن شاگرد خوبم...

اسماعیل یك آرامش خاصی گرفت ....چون از خردسالی یعنی سال 1359 بدون پدر ( یعنی پدر جانباز 65 درصد موج گرفته و كار افتاده ) و مادرش هم توسط منافقین معلول شده بود..بدون سر پرست و مادر بزرگ شده ودرسن 15 سالگی داخل ارتش رفته ...حالا بازنشست شده یكباره حس كرد ...فردی وی را در بغل گرفت اما دیده نمی شود ..این همان دوست اشنایی همیشگی  است ...اسماعیل هم سر ش را در آغوشش گذشت..خستگی از تن اسماعیل رفت... گفت پسرم اسماعیل الان 42 سالت است ساعت یك شب است  برو  بخواب...من پدر و مادرت هستم... اسماعیل دیگر غم و غصه اش تمام شد...گفت تشكر می كنم ...می دانم شما پدر و مادرم هستید ...بوسه زد ...رفت بخوابد...گفت پدر و مادر شما هستید  شما بودید كه مرا در شكنجه و زندان نجات دادی و مرا همیشه كمك كردی  و حتی شش ماه و... زندان و جریمه مرا شما كمكم كردی ....واقعا راست می گی از پدر و مادرم بمن نزدیك تری  زمانی كه پدرم جانباز كارفتاده و مادرم معلول شد...شما مرا كمك كردی  و برای م پدر ومادری كردی..می دانم  كمك كردی... یكباره اسماعیل آغوشی كه وی را در بغل كرده بود ..دید دارد به اسمان می رود.. اسماعیل داد  زد...باز هم بیا ....من فقط شما را دارم....

  برای سلامتی بزرگ مردان ایران عزیز و سلامتی و استقامت خانوادشون صلوات    

((اللهم عجل لولیک الفرج))       

dardnews.ir


ژ"
نظرات() 
my response
یکشنبه 24 آذر 1398 10:02 ق.ظ
درد نیوز - دعا کنید پدرم شهید بشه!
http://lucky16.info
plenty of fish dating site
جمعه 28 تیر 1398 07:41 ق.ظ
Great work! That is the type of info that are supposed to be shared across the web.
Shame on Google for not positioning this put up upper!
Come on over and consult with my web site .
Thank you =)
Latia
شنبه 18 خرداد 1398 01:11 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the images on this
blog loading? I'm trying to figure out if its a problem
on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
Grupo Coral
شنبه 18 خرداد 1398 10:30 ق.ظ
Thank you for some other informative web site.
Where else may just I get that kind of information written in such a perfect
means? I've a undertaking that I'm just now operating on, and I've
been at the glance out for such info.
Clifton
پنجشنبه 16 خرداد 1398 11:50 ب.ظ
You can certainly see your skills within the work you write.
The world hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to say
how they believe. At all times follow your heart.
Carlos Magno Nunes Barcelos
پنجشنبه 16 خرداد 1398 02:04 ب.ظ
I think the admin of this website is genuinely working hard
in support of his website, as here every stuff is quality based material.
http://tinyurl.com
پنجشنبه 16 خرداد 1398 10:30 ق.ظ
Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
http://tinyurl.com/yym9sldj
پنجشنبه 16 خرداد 1398 06:28 ق.ظ
What's up, yes this paragraph is really fastidious and I
have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.
Landon
پنجشنبه 9 خرداد 1398 04:21 ب.ظ
Its such as you read my thoughts! You appear to understand so much approximately this,
like you wrote the ebook in it or something. I feel that you just
can do with a few % to drive the message home a bit, however instead
of that, that is fantastic blog. An excellent read. I will certainly be back.
http://tinyurl.com/y3lwdwft
دوشنبه 6 خرداد 1398 03:29 ب.ظ
I'm really enjoying the theme/design of your web site.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A number of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but
looks great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this problem?
tinyurl.com
چهارشنبه 1 خرداد 1398 12:06 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the way,
how could we communicate?
http://tinyurl.com/y3845azp
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 03:26 ق.ظ
Very nice article. I absolutely appreciate this site.
Thanks!
Alexander
جمعه 27 اردیبهشت 1398 06:23 ب.ظ
Wow! In the end I got a weblog from where I know how to truly take helpful
facts concerning my study and knowledge.
tinyurl.com
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 08:49 ق.ظ
I just like the helpful info you supply in your articles.
I'll bookmark your weblog and take a look at again here
frequently. I am rather certain I will be informed
many new stuff right right here! Best of luck for the next!
Daniel Dantas
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 03:33 ق.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you might be a great
author.I will remember to bookmark your blog and definitely will come back in the future.
I want to encourage one to continue your great writing,
have a nice evening!
Houston
جمعه 20 اردیبهشت 1398 04:10 ب.ظ
Thanks very interesting blog!
Marlon
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 01:14 ق.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between user
friendliness and visual appeal. I must say you have
done a awesome job with this. In addition, the blog loads very fast for
me on Opera. Outstanding Blog!
Bichara Previc
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 10:41 ب.ظ
I feel this is among the so much important information for me.
And i'm happy reading your article. But want to observation on few
normal issues, The web site taste is wonderful, the articles is truly excellent : D.

Just right task, cheers
http://tinyurl.com/y3a29f37
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 06:44 ق.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic however ,
I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
My blog discusses a lot of the same topics as
yours and I think we could greatly benefit from each other.
If you are interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
Zita
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 09:30 ق.ظ
You should be a part of a contest for one of the best sites on the web.
I will recommend this blog!
Bichara Previc
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 03:44 ق.ظ
It's actually very difficult in this full of activity life to listen news on TV, thus I only use
web for that purpose, and obtain the most recent information.
Kurtis
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 04:47 ب.ظ
Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new
to the whole thing. Do you have any recommendations for novice blog writers?
I'd certainly appreciate it.
Florentina
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 08:47 ق.ظ
Ahaa, its fastidious dialogue regarding this article here at this
weblog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.
Junko
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 03:12 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further post thanks once again.
Maisie
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 07:11 ق.ظ
Valuable info. Fortunate me I discovered your web site unintentionally, and
I'm shocked why this accident didn't came about in advance!

I bookmarked it.
Daryl
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 05:05 ب.ظ
I pay a visit every day some blogs and websites to read articles or reviews, but this web site presents quality based
posts.
http://tinyurl.com/
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 04:20 ب.ظ
It's great that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our argument made at
this time.
Willa
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 04:52 ق.ظ
I got this web page from my buddy who shared
with me on the topic of this web site and now this time I am visiting this website and reading very informative content at this place.
Leandro Martins de Almeida
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 04:04 ق.ظ
Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have
any points or suggestions? With thanks
http://tinyurl.com
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 03:10 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a
very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit
more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Fantastic work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic