تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

سازمان ملل نیاز به اصلاحات كلی دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم 5 كشور یعنی دیكتاتور ی

تاریخ:شنبه 12 خرداد 1397-11:32 ب.ظ

سازمان ملل  اصلاحات كلی نیاز  دارد واما ....حق وتو و عضویت دایم  5 كشور  یعنی دیكتاتور ی
 
واقعا جای سوال است..در سازمان مللی كه تمام ملل د آن عضو هستند  همانند مجلس شورای ملی شاهنشاهی است كه مردم انتخاب می كنند  و شورای امنیت همانند مجلس سنا كه از 60 نفر  آن30  توسط مردم و 30 نفر توسط توسط شاه دیكتاتور...حتی انتخاب دبیركل  بدون توافق شورای امینت سازمان ملل غیر ممكن است و در منشور سازمان ملل شورای امنیت بعنوان دایه یا قیم جهان كا ر می كند...دبیركل بجای شاه است كه بدون شورای امنیت هیچ قدرتی ندارد ..بنظر من ساختار قانون اساسی مشروطه همانوریكه ازانگلیس و فرانسه گرفته شده است ..منشور سازمان ملل و ساختار شورای امنیت سازمان ملل از قوانین مشروطه انگلیس و بعضی قوانین ناقض فرانسه گرفتهش ده است. در تاسیس سازمان ملل كه اكثر كشورها شاهان و دیكتاتورهای بی مغز و بدون فكر و خون ریز داشتند و از سیاسیت سر نمی آوردند یا خیلی از كشورها تحت استعمار بیشتر انگلیس و بقیه فرانسه و آمریكا ،شوروی و چین قرار داشتند   سازمان ملل دست این چند كشور بود و امپرطوری عثمانی شكست خورده بود و ایران در اشغال انگلیس و روسیه بود دولت مستقل نداشت و اكثریت كشورهای اسلامی تحت اشغال غربی ها بودند ..منشور سازمان ملل و شورای امنیت بنفع  5 كشور نوشته شد.. بقیه كشك بودند...
اگر قرار بر جمعیت  بو د باید یك عضو شورای امنیت  هم از مسلمان بودند یا اگر به جمعیت مذهب بود ...مسیحان جهان یك هفتم جهان را تشكیل می دهند و مسلمانان هم یك هفتم جهان .. باید مسیحان یك رای داشتند نه 4 عضو آن عضو دایم سازمان ملل باشند ...یهودیان كه تكلیفشان محشص است اروپاییان و آمریكا  و روسیه همیشه از حق آنها بعنوان حق وتو استفاده كردند و اگر استفاده به حق وتو كشورها نگاه كنید بیشتر حق وتو اعضای دایم  شورای امنیت سازمان بنفع اسراییل استفاده شده است...
باید منشور حقوق بشر و كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تا حذف عضویت دایم و حق وتو 5 كشور اصلی  به حالت تعلیق در آید..چون منشو حقوق بشر سازمان ملل با ساختار غیر دموكراتیك و رای گیریی سازمان ملل جور نمی آید .. سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل دارد با دیكتاتوری و مصونیت 5 كشور اداره می شود این سازمان ملل به نفع 5 دیكتاتور است و منشور های سازمان ملل با بودن این 5 كشور قابل توجیه نیست ...
برای من همیشه جای سوال است بعنوان فعال  و كارشناس حقوق بشر جهانی این است چرا كشورهای سازمان ملل به این امر مهم اعتراض نمی كنند آخر چطور كشورهای فرانسه و آمریكا و انگلیس شعار و پرچم دار حقوق بشر و دموكراسی هستند ..خودشان باعث دیكاتوری در سازمان ملل و شورای امنیت هستند و عضویت دایم  و حق وتو خود دیكتاتوری مطلق پنج كشور در جهان است ( چون چین  و روسیه  كشور دموكراتیك نیستد از آنها انتظاری نمی رود لا اقل شعار حقوق بشر نمی دهند)

مثال ساده در مسئله به رسمیت شناختن  و عض.یت فلسطین در سازمان ملل با تهدید وتو غرب بخصوص آمریكا تاكنون مسكوت مانده است و تمام جنگ های خاور میانه  فلسطین  و ... است چون اگرفلسطین یك عضو سازمان ملل شود و دو كشور اسراییل و فلسطین تقسیم شود و بیت المقدس طبق خواست فلسطینان و یهودیان اشغالگر به دو بخش  پایتخت فلسطین و اسراییل تبدیل شود این دو كشور تاسیس مشكل خاور میانه حل می شود چون این بحث مقاله مجزا است این بحث را اینجا قطع می كنم...
 یا داعش كه بوجود آمد همین یزر سر این حق وتو غرب و روسیه است .. اگر نبود این حق وتو سازمان ملل در خصوص سوریه عمل می كرد الان جنگی در سوریه نبود و داعش  5 هزار كلیومتر خاك عراق و سوریه را اشغال رنمی كرد و  دولت اسلامی تشكیل نمی داد و اینقدر انسان كشته نمی شد ...
اگر ریشه نگاه كنیم ..اگر شوروی حق وتو نداشت وقتی افغانستان را اشغال می كرد شورای امنیت مستقل و با رای سازمان ملل بود قطعنامه علیه اشغال افغانستان در شورای امنیت صادر می كردندو غرب و كشورهای اسلامی دیگرنیاز نبود
القاعده و چریك ها و مجاهدین را تاسیس و تجهیز كنند و الان هم شاید بن لادن  شاهزاده سعودی زنده بود در گوشه ای  عربستان عشق و حالش را می كرد وچیزی بنام القاعده و تندروی اسلامی تاسیس  نمی شد  و اگر  القاعده نبود  دیگر خبری  از داعش و النصره و.. نبود همه زیر سر  شورای امنیت و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور است....
آیا برای شما سوال شده است چرا مقر سازمان ملل اصلی در آمریكا بقیه در اروپایی غربی است مگر  كشورهای آسیایی و افریقایی انسان نیستند مگر حق عضویت نمی دهند ..می دانید با استقرار سازمان ملل در آمریكا  این كشور مشروعیت جهانی پیدا می كند و ارزش پولش بالاست و میلیونها شغل از جانب  این مقر سازمان ملل برای آمریكا خرج می وشد و مثال ساده فقط نزدیك 170 كشور عضو و.. اینها ساختمان و نگهبان و نظا فچی و غذا و... می خواهند همه از آمریكا تامین می شود....مثال وقتی سران كشورها به آمریكا می رود اولا : آمریكا مشروعیت پیدا می كندو ارزش زمین و پول و.. بالا می رود و میلیارد ها دلار  از بابت ورود سران به خزانه آمریكا واریز می شود و مغازها و كارخانه ها و شركت های مكنیتی و پلیس و.. آمریكادر چند روز بودن سرران در آمریكا میلیارد میلیاردها دلار سود می كنند كه غیر قابل شمارش است ..
مثال مقر حقوق بشر سازمان ملل در ایروپا از بودن این مقر ها می دانید چقدر افراد آن كشورها مشغول و چند ین هزار شغل ایجاد می شود... چرا یك مقر هم در افریقا و اسیا تاسیس نمی شود ..
چرا مقر سازمان ملل را به اسیا نمی اورندمثال بیت المقدس ..طبق منشور سازمان ملل در سال 1948 كه كشور اسراییل  و فلسطین تاسیس شد ..بیت المقدس طبق تصویب  خود سازمان ملل یك شهر بین المللی است كه تاكنون توسط اسراییل اشاغل شده است  بنظر من  مقر اصلی سازمان ملل را از نیورك به بیت المقدس بیاوردند دیگر اختلافات فلسطین و اسراییل( اشغالی ) حل می شود...و بیت دالمقدس طبق مصوبه سازمان ملل 1948 یك شهر بین المللی باید توس ط سازمان ملل اداره شود...وقتی منشور سازمان ملل و شورای امنیت و منشور حقوق بشر را می خوانیم خیل اصلاحات می خواهد

باید حق عضویت 5 كشور و حق وتو این پنچ كشور  در شورای امنیت حذف و اعضای شورای امنیت موقتی با رای اعضای سازمان ملل باشد..

سازمان ملل ذر سال 1945 تاسیس شده با عضویت حدود 50 كشور جهان كه پنچاه كشور بیشتر آین 50 كشور در استعمار پنج كشور روسیه و فرانسه و آمریكا و چین ر، بریتانا  بودند...هماكون اكثریت كشورها از استعمار خارج شدند  و هماكنون حدود 170 كشور وجود دارد باید اصلاحات در منشور سازمان ملل و حقوق بشر و شورای امنیت انجام شود و مهم تر از همه  عضویت دایم و حق وتو پنچ كشور باید حذف شود این یعنی دیكتاتوری كامل 5 كشور در سازمان ملل و سازمان ملل مشروعیت قانونی نداردبا بودن حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور ومنشور ناقض و قدیمی... قوانین سازمان ملل باید بن روز رسانی و اصلاحات شود...

از سال 1945 تاکنون که سازمان ملل متحد تاسیس شده است،  روسیه(اتحاد شوروی ) 121 بار، آمریکا 79 بار، بریتانیا 32 بار، فرانسه 18 بار و چین 5 بار از حق وتوی خود در شورای امنیت این سازمان استفاده کرده اند.

"وتو" در ادبیات لاتین به معنای "ممنوع می کنم" است.  این کلمه برای لغو یکطرفه یک قانون به کار می رود و به این ترتیب وتو قدرت نامحدودی است که می تواند سبب جلوگیری از (نه تصویب) تغییرات خاص شود. در منشور سازمان ملل متحد هرگز کلمه ای به نام "وتو" قید نشده است. در حقیقت جهت تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت و اجرای آن، باید 9 رای از 15 رای اعضای شورا، شامل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم، موافق باشد. اما در منشور سازمان ملل متحد این عبارت صریحا ذکر شده است که " آرای همه اعضای دائم شورای امنیت باید موافق قطعنامه مطروحه باشند." این بدان معناست که در صورت مخالفت یکی از اعضای دائم با یک قطعنامه و صدور رای مخالف علیه آن، قطعنامه مذکور به اصطلاح "وتو" شده است.

حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت هموراه مورد انتقادات فراوانی بوده است. در واقع اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکا با استفاده گسترده از حق وتو، نظام وتو را تا حدود زیادی بی اعتبار کرده اند. در حال حاضر، بسیاری از پیش نویس های قطعنامه ها به دلیل تهدید به استفاده از حق وتو توسط یکی از اعضای دائم، حتی به شورای امنیت ارائه نمی شوند. برای مثال در جنگ عراق (مارس 2003)، فرانسه و روسیه اعلام کردند که از هیچ قطعنامه ای مبنی بر جنگ علیه عراق حمایت نمی کنند. در نتیجه ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا پیش نویس خود را از دستور کار شورای امنیت خارج کرده و بدون بهره مندی از حمایت سازمان ملل وارد جنگ با عراق شدند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی استفاده از حق وتو را تقریبا حق طبیعی و منطقی خود می دانست. در سال های اخیر نیز آمریکا به منظور حفاظت از دولت اسرائیل در مقابل انتقادها یا تلاش های بین المللی برای مهار تحرکات نظامی آن، مکررا از حق وتو استفاده کرده است.

وتو و انتقادات وارده:
منتقدان نظام وتو اشاره می کنند که برخی از قطعنامه هایی که تصویب می شود در عمل اجرا نمی شود. انتقاد عمده دیگر از نظام وتو این است که پنج عضو دائم، یعنی فاتحان جنگ جهانی دوم، دارای هیچ وجه اشتراک ژئوپولیتیکی در جهان امروز نیستند. این در حالی است که اگر حق وتو منسوخ شود، اکثریت آرا در شورای امنیت همسان خواهد شد و لذا شاهد تصویب قطعنامه های بیشتری خواهیم بود، موقعیت های بیشتری به عنوان عوامل تهدید علیه امنیت جهانی قلمداد خواهند شد، کشورهای بیشتری مواخذه می شوند و تحریم های بیشتری تصویب می شود.البته این نیازمند آن است که نظام اصلاح شده ای در شورای امنیت شکل گیرد که از توان اجرایی لازم و منابع مالی کافی جهت تحقق اهداف فوق برخوردار باشد، چرا که در حال حاضر اعضای دائمی شورای امنیت نزدیک به نیمی از بودجه کلی سازمان ملل را تامین می کنند.

تاکنون هیچ یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت به تمایل خود برای واگذار کردن حق وتو اشاره ای نکرده است. با توجه به منشور سازمان ملل هر گونه تغییر در منشور سازمان ملل متحد باید از سوی هر پنج عضو این شورا تصویب شود.

روسیه:
کاربرد حق وتو از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق در نخستین سال های تاسیس سازمان ملل چنان عادی بود که آندره گرومیکو، وزیر امور خارجه این کشور طی سال های 1957 تا 1985، به "آقای نه" مشهور شده بود. طی 10 سال نخست آغاز به کار سازمان ملل، اتحاد جماهیر شوروی 79 بار از حق وتوی خویش استفاده کرد. در همین مدت چین تنها یک بار و فرانسه فقط دو بار از حق وتو استفاده کردند و سایر کشورها هرگز از آن استفاده نکردند.با این حال با گذشت زمان به تدریج از استفاده شوروی سابق از حق وتو کاسته شد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه تاکنون تنها دو بار از حق وتو استفاده کرده است: یک بار برای ممانعت از تصویب قطعنامه ای در انتقاد از نیروهای صرب بوسنی برای اقدام آنها در جلوگیری از دسترسی آژانس پناهندگان سازمان ملل به بیهاج در بوسنی و یک بار دیگر برای رد قطعنامه ای که قرار بود به منظور استفاده از منابع عملیاتی سازمان ملل در قبرس تصویب شود.

ایالات متحده:
8 وتو از 10 وتوی اخیر اعمال شده در شورای امنیت سازمان ملل توسط ایالات متحده بوده است که در این میان 7 مورد آن به نحوی مربوط به پیش نویس قطعنامه هایی در انتقاد از دولت اسرائیل بوده است.
آخرین مورد اعمال وتو از سوی آمریکا در اکتبر سال 2004 بود که این کشور پیش نویس قطعنامه ای در مورد درخواست توقف حملات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه و خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه را وتو کرد. آمریکا در مجموع تاکنون پیش نویس 39 قطعنامه درباره اسرائیل را وتو کرده است. واشنگتن برای نخستین بار در ماه مارس سال 1970 از حق وتوی خویش استفاده کرد. آمریکا در آن سال همراه با بریتانیا پیش نویس قطعنامه ای درباره سرزمینی که قرار بود بعدا به زیمباوه بدل شود را وتو کرد. آمریکا همچنین تاکنون 10 قطعنامه در انتقاد از آفریقای جنوبی، 8 قطعنامه در انتقاد از نامبیا، 7 قطعنامه علیه نیکاراگوئه و 5 قطعنامه بر علیه ویتنام را وتو کرده است. آمریکا در 57 نوبت به تنهایی قطعنامه های مختلف را وتو کرده است.

بریتانیا:
بریتانیا تاکنون 32 بار از حق وتوی خود استفاده کرده است که در 23 مورد، آمریکا و در 14 مورد فرانسه نیز قطعنامه های مربوطه را وتو کرده اند. بریتانیا آخرین بار در سال 1989 از حق وتو استفاده کرد. در آن زمان آمریکا، فرانسه و بریتانیا به اتفاق قطعنامه ای برای محکوم کردن دخالت نظامی آمریکا در پاناما را وتو کردند. بریتانیا در 7 مورد تنها اعمال کننده حق وتو بوده است که در هر هفت مورد، قطعنامه ها به کشور رودزیا که بعدها زیمباوه نام گرفت، مربوط می شد. بریتانیا آخرین بار در سال 1972 به طور انفرادی از حق وتو استفاده کرد.

فرانسه:
فرانسه تاکنون 18 بار از حق وتو استفاده کرده است که 13 مورد آنها به اتفاق آمریکا و بریتانیا انجام شد. فرانسه دو قطعنامه را به اتفاق بریتانیا وتو کرده است که هر دو به بحران سوئز در سال 1956 مربوط می شود. فرانسه تاکنون تنها دو بار به طور انفرادی قطعنامه های شورای امنیت را وتو کرده است: یکی در سال 1976 در مورد اختلاف فرانسه و جزایر کومور (مجموعه جزایری در آفریقا) و دیگری در مورد اندونزی در سال 1947. فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق یک بار در سال 1946 مشترکا قطعنامه ای را در مورد جنگ داخلی اسپانیا وتو کردند.

چین:
در فاصله سال های 1946 و 1971، کرسی چین توسط جمهوری چین (تایوان) اشغال شده بود که تنها یک بار از حق وتو برای مسدود کردن تقاضای عضویت مغولستان در سازمان ملل استفاده کرد. چین در سال 1972 دو قطعنامه را وتو کرد: یکی برای رد درخواست عضویت بنگلادش و دیگری به اتفاق روسیه در مورد وضعیت خاور میانه. چین یک بار نیز در سال 1999 قطعنامه ای را برای تمدید اختیارات نیروهای بازدارنده سازمان ملل در مقدونیه وتو کرد و یک بار دیگر در سال 1997 مانع از تصویب قطعنامه ای شد که هدف از آن اعزام 155 ناظر سازمان ملل به گواتمالا برای تایید اجرای آتش بس در آن کشور بود.

 با این وصف از حقو قدانها جهان و روسای جمهور ها ( از شاهان انتظار نمی رود ) انتظار داریم هر چه زودتر منشور سازمان ملل و شورای امنیت را اصلاح كنند و حق عضویت دایم و حق وتو 5 كشور دیكتاتور و برهم زننده نظم جهان را حذف كنند آنهم با رای مجمع عمومی ..دیگر نمی شود پنچ كشور جهان قلدوری كنند و خود را قیم جهان بدانند...
dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)

ژ"
نظرات() 
mens asics gel quantum 360 silver black
سه شنبه 15 مرداد 1398 10:44 ب.ظ
<a href="http://www.heide-immo.com/31/size-x-new-balance-estates-pack-new-images ">size x new balance estates pack new images</a><a href="http://www.heide-immo.com/32/nike-foamposite-asteroid-cop-or-not ">nike foamposite asteroid cop or not</a><a href="http://www.heide-immo.com/33/nike-air-max-flyknit-black-atomic-orange-volt ">nike air max flyknit black atomic orange volt</a><a href="http://www.heide-immo.com/34/black-history-month-kd ">black history month kd</a>
[url=http://www.jedrzejewscy.com/27/mens-asics-gel-quantum-360-silver-black]mens asics gel quantum 360 silver black[/url]
the new women jordan 5
سه شنبه 15 مرداد 1398 10:43 ب.ظ
<a href="http://www.diamonddrillingoxfordshire.com/31/nike-sf-af1-mid-black-gum-917753-003 ">nike sf af1 mid black gum 917753 003</a><a href="http://www.diamonddrillingoxfordshire.com/32/nike-sb-dunk-low-brickhouse-turbo-green-turbo-red ">nike sb dunk low brickhouse turbo green turbo red</a><a href="http://www.diamonddrillingoxfordshire.com/33/air-jordan-13-3d-eyes-black-red ">air jordan 13 3d eyes black red</a><a href="http://www.diamonddrillingoxfordshire.com/34/womens-nike-free-4-0-v2-black-orange-511527-008 ">womens nike free 4 0 v2 black orange 511527 008</a>
[url=http://www.fashionweekbrasil.com/31/the-new-women-jordan-5]the new women jordan 5[/url]
air jordan retro 11 silver purple
سه شنبه 15 مرداد 1398 10:41 ب.ظ
<a href="http://www.iaccessed.com/39/undefeated-x-air-jordan-iv-under-60-dollars-nike-air-max ">undefeated x air jordan iv under 60 dollars nike air max</a><a href="http://www.iaccessed.com/4/weight-of-jordan-11-jordan-11-shoes ">weight of jordan 11 jordan 11 shoes</a><a href="http://www.iaccessed.com/40/nike-lunarglide-7-womens-black-orange ">nike lunarglide 7 womens black orange</a><a href="http://www.iaccessed.com/5/air-max-1-hyperfuse-new-bloods ">air max 1 hyperfuse new bloods</a>
[url=http://www.beluardo.com/28/air-jordan-retro-11-silver-purple]air jordan retro 11 silver purple[/url]
viagra falso
شنبه 18 خرداد 1398 12:26 ب.ظ

I will right away take hold of your rss as I can't in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Please let me know so that I may subscribe. Thanks.
http://tinyurl.com/yy82epjs
چهارشنبه 15 خرداد 1398 12:10 ق.ظ
Hello there, I found your web site via Google even as searching for a similar topic,
your web site came up, it seems to be great. I've bookmarked it
in my google bookmarks.
Hello there, just changed into alert to your blog thru Google, and located that it is truly informative.

I'm gonna be careful for brussels. I will be grateful
for those who continue this in future. Numerous folks might be benefited out of your
writing. Cheers!
tinyurl.com
پنجشنبه 9 خرداد 1398 02:43 ب.ظ
hey there and thank you for your information – I've definitely picked up something new from right here.
I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the web site a lot of times
previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content.
Make sure you update this again soon.
Williemae
یکشنبه 5 خرداد 1398 10:58 ب.ظ
Hey there! Would you mind if I share your blog with
my zynga group? There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thank you
youth ryan suter 20 minnesota wild premier player jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:39 ب.ظ
<a href="http://www.riversideoutdoorweddings.net/Shoes_13/nike-girls-air-jordan-youth-basketball-shoes-size-6y-488439-008-retro ">nike girls air jordan youth basketball shoes size 6y 488439 008 retro</a><a href="http://www.riversideoutdoorweddings.net/Shoes_14/pink-green-and-blue-air-max ">pink green and blue air max</a><a href="http://www.riversideoutdoorweddings.net/Shoes_15/jordan-9-shoes-for-sale-retro-jordan-9-shoes ">jordan 9 shoes for sale retro jordan 9 shoes</a><a href="http://www.riversideoutdoorweddings.net/Shoes_16/cheap-nike-mercurial-superfly-cr7 ">cheap nike mercurial superfly cr7</a>
youth ryan suter 20 minnesota wild premier player jersey http://www.templetattoo.net/NHL_23/youth-ryan-suter-20-minnesota-wild-premier-player-jersey
jordans wide width for youth size 14 lebron mvp shoe
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:27 ب.ظ
<a href="http://www.bareknuckledigital.net/Shoes_20/nike-air-max-uptempo-3.0 ">nike air max uptempo 3.0</a><a href="http://www.bareknuckledigital.net/Shoes_3/onitsuka-tiger-green ">onitsuka tiger green</a><a href="http://www.bareknuckledigital.net/Shoes_4/jordan-retro-3-true-blue-jordan-retro-3 ">jordan retro 3 true blue jordan retro 3</a><a href="http://www.bareknuckledigital.net/Shoes_5/nike-sneakers-for-less-jordan-13-all-colors ">nike sneakers for less jordan 13 all colors</a>
jordans wide width for youth size 14 lebron mvp shoe http://www.ofthecross.net/Shoes_2/jordans-wide-width-for-youth-size-14-lebron-mvp-shoe
mens ryan lomberg 56 calgary flames premier away jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:27 ب.ظ
<a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_13/cheap-lime-green-nike-air-max-90-new-jordan-slides-2014 ">cheap lime green nike air max 90 new jordan slides 2014</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_14/nike-lebron-soldier-10-tb-university-blue ">nike lebron soldier 10 tb university blue</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_15/air-jordan-2010-black-flint-gray ">air jordan 2010 black flint gray</a><a href="http://www.ilmelogranoristorante.net/Shoes_16/nike-blazer-vintage-qs-gold-dart ">nike blazer vintage qs gold dart</a>
mens ryan lomberg 56 calgary flames premier away jersey http://www.bladelesslasercataractsurgery.net/NHL_24/mens-ryan-lomberg-56-calgary-flames-premier-away-jersey
asics onitsuka tiger mexico 66 orange black
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:22 ب.ظ
<a href="http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NHL_22/womens-nikolay-kulemin-86-new-york-islanders-premier-custom-jersey ">womens nikolay kulemin 86 new york islanders premier custom jersey</a><a href="http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NHL_23/youth-nazem-kadri-43-toronto-maple-leafs-replica-player-jersey ">youth nazem kadri 43 toronto maple leafs replica player jersey</a><a href="http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NHL_24/mens-kyle-rau-37-minnesota-wild-authentic-away-jersey ">mens kyle rau 37 minnesota wild authentic away jersey</a><a href="http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NHL_25/womens-chris-summers-55-pittsburgh-penguins-premier-jersey ">womens chris summers 55 pittsburgh penguins premier jersey</a>
asics onitsuka tiger mexico 66 orange black http://www.permanentroofingsystems.net/Shoes_7/asics-onitsuka-tiger-mexico-66-orange-black
mens jason dickinson 16 dallas stars breakaway jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:12 ب.ظ
<a href="http://www.ambientaugmentation.net/Shoes_17/nike-air-max-360-bb-nike-air-max-360-basketball ">nike air max 360 bb nike air max 360 basketball</a><a href="http://www.ambientaugmentation.net/Shoes_18/air-jordan-yeezy-2-red-october-nike-air-force-1-low-womens ">air jordan yeezy 2 red october nike air force 1 low womens</a><a href="http://www.ambientaugmentation.net/Shoes_19/nike-free-flyknit-barefoot ">nike free flyknit barefoot</a><a href="http://www.ambientaugmentation.net/Shoes_2/black-2015-nike-air-max-cheap-nike-free-run-3-5.0 ">black 2015 nike air max cheap nike free run 3 5.0</a>
mens jason dickinson 16 dallas stars breakaway jersey http://www.canyoninc.net/NHL_25/mens-jason-dickinson-16-dallas-stars-breakaway-jersey
mens elite najee toran 66 san francisco 49ers jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:07 ب.ظ
<a href="http://www.sleepinginsomniac.net/Shoes_17/air-jordan-store-hawaii ">air jordan store hawaii</a><a href="http://www.sleepinginsomniac.net/Shoes_18/nike-air-max-tailwind-6-black-grey ">nike air max tailwind 6 black grey</a><a href="http://www.sleepinginsomniac.net/Shoes_19/nike-air-force-1-olympic-low-for-sale ">nike air force 1 olympic low for sale</a><a href="http://www.sleepinginsomniac.net/Shoes_2/womens-new-balance-420-grey ">womens new balance 420 grey</a>
mens elite najee toran 66 san francisco 49ers jersey http://www.farmacore.net/NFL_30/mens-elite-najee-toran-66-san-francisco-49ers-jersey
kids game mat boesen 9 buffalo bills jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:06 ب.ظ
<a href="http://www.hr-value.net/NCAAF_34/womens-raphael-leonard-11-southern-illinois-salukis-jersey ">womens raphael leonard 11 southern illinois salukis jersey</a><a href="http://www.hr-value.net/NCAAF_35/mens-jaylon-monroe-23-tulane-green-wave-jersey ">mens jaylon monroe 23 tulane green wave jersey</a><a href="http://www.hr-value.net/NFL_26/kids-limited-kalen-ballage-27-miami-dolphins-jersey ">kids limited kalen ballage 27 miami dolphins jersey</a><a href="http://www.hr-value.net/NFL_27/womens-game-patrick-robinson-21-new-orleans-saints-jersey ">womens game patrick robinson 21 new orleans saints jersey</a>
kids game mat boesen 9 buffalo bills jersey http://www.amandazipsitup.net/NFL_30/kids-game-mat-boesen-9-buffalo-bills-jersey
mens patrick riley 43 nicholls colonels jersey
پنجشنبه 2 خرداد 1398 09:05 ب.ظ
<a href="http://www.qimono.net/Shoes_20/reebok-omnilite-pump ">reebok omnilite pump</a><a href="http://www.qimono.net/Shoes_3/new-balance-made-in-england-1500-double-pack ">new balance made in england 1500 double pack</a><a href="http://www.qimono.net/Shoes_4/mens-adidas-zx-flux-casual-shoes ">mens adidas zx flux casual shoes</a><a href="http://www.qimono.net/Shoes_5/air-jordan-12-ovo-2017 ">air jordan 12 ovo 2017</a>
mens patrick riley 43 nicholls colonels jersey http://www.somoplast.net/NCAAF_32/mens-patrick-riley-43-nicholls-colonels-jersey
http://tinyurl.com/y64335n5
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 03:56 ق.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was
curious about your situation; many of us have developed some
nice methods and we are looking to exchange solutions with others, why not shoot me an email if interested.
Halina
شنبه 28 اردیبهشت 1398 05:11 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new
scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You
have done an impressive job and our whole community will be grateful
to you.
Milla
شنبه 28 اردیبهشت 1398 04:15 ب.ظ
Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend
your website, how can i subscribe for a blog site? The account helped
me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of
this your broadcast offered bright clear concept
tinyurl.com
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 09:54 ب.ظ
I like it when individuals get together and share ideas.
Great site, keep it up!
Jere
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 04:38 ق.ظ
Hi there very nice site!! Man .. Excellent .. Superb ..
I will bookmark your website and take the feeds additionally?
I'm happy to search out a lot of helpful information right here in the
publish, we want develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
tinyurl.com
شنبه 21 اردیبهشت 1398 08:29 ق.ظ
Having read this I believed it was really informative. I appreciate you
spending some time and effort to put this informative article together.
I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments.
But so what, it was still worth it!
http://tinyurl.com
جمعه 20 اردیبهشت 1398 05:01 ب.ظ
When some one searches for his vital thing, so he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
Mona
شنبه 14 اردیبهشت 1398 07:32 ب.ظ
Saved as a favorite, I love your website!
Bichara Previc
شنبه 14 اردیبهشت 1398 12:49 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to
get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Appreciate it
Florencia
شنبه 14 اردیبهشت 1398 12:45 ق.ظ
I could not resist commenting. Very well written!
Mellisa
جمعه 13 اردیبهشت 1398 10:10 ق.ظ
Its such as you read my mind! You seem to know so much
approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.
I believe that you could do with some percent to force the message house a little bit, however instead of that, this is great blog.

A fantastic read. I'll definitely be back.
Carlos Eduardo Veiga Petrobras
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 06:28 ق.ظ
Wow that was strange. I just wrote an very
long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!
http://tinyurl.com/y2t9s229 http://tinyurl.com/yytnmdbe http://tinyurl.com/y6d6h6tk http://tinyurl.com/y3pxn23p http://tinyurl.com/yyt9hz8v http://tinyurl.com/y4ujuktd http://tinyurl.com/y3gx3szt http://tinyurl.com/y6gc5sfv Americo Amadeu Filho
جمعه 6 اردیبهشت 1398 03:39 ب.ظ
Excellent article. I will be dealing with a few of these issues as well..
Carlos Magno Nunes Barcelos
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:29 ب.ظ
Hello! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site
mobile friendly? My site looks weird when browsing
from my apple iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
If you have any recommendations, please share. Appreciate it!
tinyurl.com
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:52 ب.ظ
Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
My blog covers a lot of the same topics as yours
and I think we could greatly benefit from each other.
If you are interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo