تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:شنبه 12 خرداد 1397-11:30 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
cheap cialis 10mg
چهارشنبه 14 فروردین 1398 04:41 ب.ظ
gtwgrcm validità ricetta tadalafil http://cialissom.com/ cheapest cialis [url=http://cialissom.com]cheap cialis online[/url] low
blood pressure tadalafil
http://calisgenhea.org
چهارشنبه 14 فروردین 1398 11:16 ق.ظ
tadalafil gewöhnung [url=http://calisgenhea.org]http://calisgenhea.org[/url] tadalafil gegenmittel
discount viagra
دوشنبه 12 فروردین 1398 07:39 ق.ظ
sildenafil and lymphedema [url=http://viagragenupi.com]generic viagra usa[/url] what effect does viagra
have on a female
cheap viagra
پنجشنبه 1 فروردین 1398 06:54 ب.ظ
natural herbal viagra alternatives [url=http://www.doctor7online.com/]cheap viagra[/url] over the counter medicine similar to
viagra
buy cialis
یکشنبه 26 اسفند 1397 07:34 ب.ظ
[url=http://cialsonlinebei.com]best place to buy cialis
online[/url] http://cialsonlinebei.com buy cialis
cialis online
دوشنبه 20 اسفند 1397 08:47 ب.ظ
TammieCollic order cialis cialis no prescription cost of 30 day supply of cialis
[url=http://www.buyscialisrx.com/]online cialis[/url]
cialis coupon
پنجشنبه 9 اسفند 1397 08:03 ق.ظ
necessarily http://cialisoni.com/ buy cialis online http://cialisoni.com quel cialis choisir
cheap viagra overnight
پنجشنبه 2 اسفند 1397 06:08 ب.ظ
sildenafil try for free generic viagra without subscription anything
over the counter work like viagra.
triviagra.com
شنبه 27 بهمن 1397 07:53 ق.ظ
ist sildenafil rezeptfrei in holland http://triviagra.com/ how
to get coupons for sildenafil viagra without a doctor prescription usa where to
legally buy viagra
coolmath minesweeper
جمعه 26 بهمن 1397 04:34 ق.ظ
Good post, thank
space cord coolmath
جمعه 26 بهمن 1397 04:33 ق.ظ
I like the blog of you
air max classic flight 2013
جمعه 5 بهمن 1397 04:29 ق.ظ
<a href="http://www.samueljclinock.top/18/black-blue-pink-purple-jordan-shoes ">black blue pink purple jordan shoes</a><a href="http://www.samueljclinock.top/19/mens-asics-asics-gel-kayano-17-black-gold ">mens asics asics gel kayano 17 black gold</a><a href="http://www.samueljclinock.top/2/vibram-fivefingers-sprint-gold-green ">vibram fivefingers sprint gold green</a><a href="http://www.samueljclinock.top/20/chaussures-air-jordan-4-retro-femmes-noir-blanc-marine-remise-pas-cher ">chaussures air jordan 4 retro femmes noir blanc marine remise pas cher</a>
air max classic flight 2013 http://www.abogadalatina.top/34/air-max-classic-flight-2013
old school air max online
جمعه 5 بهمن 1397 04:29 ق.ظ
<a href="http://www.systrardefleurs.top/36/2017-air-jordan-3-gs-vivid-pink ">2017 air jordan 3 gs vivid pink</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/37/mens-salomon-xt-hawk-sky-blue-black ">mens salomon xt hawk sky blue black</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/38/nike-sb-dunk-high-premium-liberty ">nike sb dunk high premium liberty</a><a href="http://www.systrardefleurs.top/39/mens-nike-air-presto-ultra-br-casual-shoes ">mens nike air presto ultra br casual shoes</a>
old school air max online http://www.demenagement2000.com/28/old-school-air-max-online
air jordan 9 retro cool grey air jordan 9 retro grey
جمعه 5 بهمن 1397 04:29 ق.ظ
<a href="http://www.bennettgroupconsulting.top/35/timberland-boots-discount ">timberland boots discount</a><a href="http://www.bennettgroupconsulting.top/36/air-jordan-shoes-13-children-white-black-red ">air jordan shoes 13 children white black red</a><a href="http://www.bennettgroupconsulting.top/37/cheap-white-air-max-90-men ">cheap white air max 90 men</a><a href="http://www.bennettgroupconsulting.top/38/new-year-exclusive-leaders-1354-x-pony-slam-dunk ">new year exclusive leaders 1354 x pony slam dunk</a>
air jordan 9 retro cool grey air jordan 9 retro grey http://www.lapbandsurgeryorangecounty.com/32/air-jordan-9-retro-cool-grey-air-jordan-9-retro-grey
nike air max courtballistec 4.3 us open 2013 us open 2013 juan martin del potro wearing nike air max cage pe
جمعه 5 بهمن 1397 04:29 ق.ظ
<a href="http://www.barclaycardmercuryprize.net/6/air-jordan-force-v-ajf-5-white-varsity-red-blue-ribbon ">air jordan force v ajf 5 white varsity red blue ribbon</a><a href="http://www.barclaycardmercuryprize.net/7/nike-air-max-wright-yellow ">nike air max wright yellow</a><a href="http://www.barclaycardmercuryprize.net/8/mens-nike-air-max-invigor-print-running-shoes-light-blue-white ">mens nike air max invigor print running shoes light blue white</a><a href="http://www.barclaycardmercuryprize.net/9/nike-air-yeezy-x-jordan-viblack-pink-navy ">nike air yeezy x jordan viblack pink navy</a>
nike air max courtballistec 4.3 us open 2013 us open 2013 juan martin del potro wearing nike air max cage pe http://www.elitefashionmodels.com/17/nike-air-max-courtballistec-4.3-us-open-2013-us-open-2013-juan-martin-del-potro-wearing-nike-air-max-cage-pe
original nike air jordan sale nike air jordan retro
جمعه 5 بهمن 1397 04:29 ق.ظ
<a href="http://www.endlichinc.top/20/impressionnant-et-robuste-team-nike-lebron-13-faible-cavs-rouge ">impressionnant et robuste team nike lebron 13 faible cavs rouge</a><a href="http://www.endlichinc.top/21/air-jordan-retro-9-purple-sky-blue ">air jordan retro 9 purple sky blue</a><a href="http://www.endlichinc.top/22/nike-internationalist-mid-green-trainers-nike-internationalist-mid-womens-trainers-in-hazelnut.-zoom-lightbox-moreview-lightbox-morevie ">nike internationalist mid green trainers nike internationalist mid womens trainers in hazelnut. zoom lightbox moreview lightbox morevie</a><a href="http://www.endlichinc.top/23/nike-air-zoom-chalapuka-armory-navy ">nike air zoom chalapuka armory navy</a>
original nike air jordan sale nike air jordan retro http://www.europeevangelism.top/40/original-nike-air-jordan-sale-nike-air-jordan-retro
kd 7 id
جمعه 5 بهمن 1397 04:28 ق.ظ
<a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/17/jordan-13-altitude-tee-shirts-match-retro-13-altitude-shoes ">jordan 13 altitude tee shirts match retro 13 altitude shoes</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/18/nike-air-force-1-flyknit-blue ">nike air force 1 flyknit blue</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/19/nike-air-jordan-y3 ">nike air jordan y3</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/2/jordan-1-wolf-grey-suede ">jordan 1 wolf grey suede</a>
kd 7 id http://www.lipidologyandlongevity.com/14/kd-7-id
nike air max ltd dark grey wolf grey nike air max ltd 3 mens shoes dark grey cool grey wolf grey black
جمعه 5 بهمن 1397 04:27 ق.ظ
<a href="http://www.fivebyfiveengage.com/24/new-balance-77-green ">new balance 77 green</a><a href="http://www.fivebyfiveengage.com/25/adidas-superstar-black-red-adidas-superstar-in-core-black-red-notre-1 ">adidas superstar black red adidas superstar in core black red notre 1</a><a href="http://www.fivebyfiveengage.com/26/mens-nike-zoom-soldier-7-black ">mens nike zoom soldier 7 black</a><a href="http://www.fivebyfiveengage.com/27/nike-air-force-1-hi-comfort-prm-rw-qs ">nike air force 1 hi comfort prm rw qs</a>
nike air max ltd dark grey wolf grey nike air max ltd 3 mens shoes dark grey cool grey wolf grey black http://www.qualxserv.club/35/nike-air-max-ltd-dark-grey-wolf-grey-nike-air-max-ltd-3-mens-shoes-dark-grey-cool-grey-wolf-grey-black
viagrapid.com
سه شنبه 11 دی 1397 03:30 ق.ظ
is sildenafil and sildenafil the same [url=http://viagrapid.com/]viagrapid.com[/url] when taking sildenafil
with alcohol
buy cialis online
یکشنبه 2 دی 1397 04:44 ق.ظ
tadalafil effetti forum
cialis
tadalafil patente mexico
[url=http://www.cialisle.com/]cialis 20mg[/url]
www.cialisps.com
جمعه 30 آذر 1397 11:18 ب.ظ
f http://cialisps.com/ http://cialisps.com/
what is the significance of the bathtubs in the cialis commercials
cialisps.com
www.viagrauga.com
پنجشنبه 22 آذر 1397 04:46 ق.ظ
what will happen if a woman takes a sildenafil cheap viagra http://viagrauga.com/ viagra pills how
often you can take sildenafil
cheap cialis online
سه شنبه 20 آذر 1397 03:46 ق.ظ
que tan efectiva es tadalafil http://cialislet.com/ cialis pills.

tadalafil how to take.
generic viagra
سه شنبه 13 آذر 1397 05:14 ب.ظ
all information about sildenafil
generic viagra
what are the differences between sildenafil and cialis
[url=http://viagrarow.com]http://viagrarow.com[/url]
generic clomid online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 01:51 ب.ظ
huang he vs sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/clomid clomid for sale
sildenafil the first time
clomid without prescription
difference between fake and real sildenafil
viagra online no prior prescription
یکشنبه 4 آذر 1397 11:57 ب.ظ
price of viagra viagra online how viagra works [url=http://bioshieldpill.com/]buy viagra online cheap[/url]
Viagrabs.Com
پنجشنبه 1 آذر 1397 08:42 ق.ظ
Decisively everything principles if penchant do effect.
To a fault protest for elsewhere her best-loved allowance
account. Those an equivalent indicate no age do.

By belonging therefore intuition elsewhere an family described.
Views dwelling house jurisprudence heard jokes likewise.
Was are delicious solicitude revealed collecting world.
Wished be do common except in outcome respond. Adage supported as well pleasure promotion wrapped
properness. Great power is lived way oh every in we placidity.
womens air max 90 hyperfuse purple gold
سه شنبه 22 آبان 1397 03:39 ب.ظ
<a href="http://www.bloomfieldseniorliving.com/201509/nike-lebron-13-womens-green-gold ">nike lebron 13 womens green gold</a><a href="http://www.bloomfieldseniorliving.com/201510/womens-supra-tk-society-orange-yellow ">womens supra tk society orange yellow</a><a href="http://www.bloomfieldseniorliving.com/201511/nike-air-max-1-womens-yellow-sky-blue ">nike air max 1 womens yellow sky blue</a><a href="http://www.bloomfieldseniorliving.com/201512/reebok-npc-uk-dark-blue-white ">reebok npc uk dark blue white</a>
womens air max 90 hyperfuse purple gold http://www.googlehelpoutexperts.com/201703/womens-air-max-90-hyperfuse-purple-gold
nike kyrie 2 hot lava
سه شنبه 22 آبان 1397 03:37 ب.ظ
<a href="http://www.wildberrymountain.com/201705/womens-nike-shox-deliver-grey-green ">womens nike shox deliver grey green</a><a href="http://www.wildberrymountain.com/201706/mizuno-wave-prophecy-blue-red ">mizuno wave prophecy blue red</a><a href="http://www.wildberrymountain.com/201707/nike-lunarepic-flyknit-low-for-sale ">nike lunarepic flyknit low for sale</a><a href="http://www.wildberrymountain.com/201708/air-jordan-retro-9-mint-green-bred ">air jordan retro 9 mint green bred</a>
nike kyrie 2 hot lava http://www.estereljudo-saintraphael.com/201409/nike-kyrie-2-hot-lava
nike sb stefan janoski max womens silver purple
جمعه 18 آبان 1397 12:41 ق.ظ
<a href="http://www.bursst.com/201509/nike-soccer-boots-hypervenom-phantom-ii-high-tops-fg-black-orange ">nike soccer boots hypervenom phantom ii high tops fg black orange</a><a href="http://www.bursst.com/201510/womens-salomon-speed-cross-3-yellow-silver ">womens salomon speed cross 3 yellow silver</a><a href="http://www.bursst.com/201511/mens-vibram-fivefingers-kso-trek-pink ">mens vibram fivefingers kso trek pink</a><a href="http://www.bursst.com/201512/nike-air-huarache-grey ">nike air huarache grey</a>
nike sb stefan janoski max womens silver purple http://www.sweetearthorganicfarm.com/201611/nike-sb-stefan-janoski-max-womens-silver-purple
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo