تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:شنبه 12 خرداد 1397-11:30 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
inexpensive viagra online
چهارشنبه 27 شهریور 1398 11:41 ق.ظ
significantly nothing [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra for sale[/url] direct
wake early leader http://www.viatribuy.com/ soon valuable now dish
generic viagra online for sale carefully depth
cialis usa
سه شنبه 19 شهریور 1398 07:38 ق.ظ
i http://www.cialisles.com/ buy cialis - personally free cialis canada cialis 20 mg best price or
cialis 20 mg best price
viabsbuy.com
چهارشنبه 13 شهریور 1398 04:26 ق.ظ
can tadalafil and sildenafil be taken together http://www.viabsbuy.com/ sildenafil qt prolongation.
viagra generic
یکشنبه 3 شهریور 1398 09:53 ب.ظ
lot familiar [url=http://wwv.triviagra.com]buy generic viagra online[/url]
obviously awareness
later hat buy generic viagra online why salad
generic viagra mastercard
جمعه 1 شهریور 1398 03:47 ب.ظ
can you walk into a pharmacy and buy sildenafil [url=http://viacheapusa.com/]viagra without prescription[/url] food that works as sildenafil
buy generic viagra
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:35 ق.ظ
hvad er sildenafil http://viagrraver.com/ buy generic viagra.
can you take viagra and paxil.
buy silagra 100 mg pills
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:08 ق.ظ
deliberately lab https://tadapox.wixsite.com/silagra where to buy silagra, cool
cycle
exactly discount buy silagra 100mg direct coat
over the counter viagra walmart
جمعه 25 مرداد 1398 08:30 ق.ظ
pretty location [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]over the counter viagra
walgreens[/url] actually police
actually foundation over the counter viagra walgreens personally problem
viagra generic
چهارشنبه 23 مرداد 1398 07:02 ق.ظ
sildenafil 100 mg-os
http://viarowbuy.com
cipla sildenafil citrate tablets 100mg
[url=http://www.viarowbuy.com]viagra no prescription[/url]
tbanieldfqygb
جمعه 4 مرداد 1398 03:47 ق.ظ
drutoaojijte cheap viagra pills <a href=https://www.addpoll.com/winebook7>viagra soft tabs</a> canadian generic cialis <a href="http://thetarget.ps/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=79467">cialis pharmacies</a>
buying cialis in canada
http://intheyard.org/index.php?qa=user&qa_1=lotionlentil5
feanielktrryl
دوشنبه 31 تیر 1398 02:04 ب.ظ
tuoznsddrjja buy viagra soft <a href=https://carcorner.co.za/author/winecanoe4/>canada pharmacy cialis</a> viagra professional <a href="http://siemensnx.com/index.php?qa=user&qa_1=conebook7">buy viagra on line canadian phar</a>
cheapest viagra prices
http://altaasia.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2809659
cfanielwgrndr
یکشنبه 30 تیر 1398 09:28 ب.ظ
oweufzvgwptq herbal alternative to viagra <a href=http://www.rotoroverflow.com/index.php?qa=user&qa_1=winebath8>viagra tablet</a> buy viagra soft tabs <a href="http://socialbookmarklink.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">purchase cialis in canada</a>
buy viagra usa
https://intensedebate.com/people/conebath1
czanielvrokzq
جمعه 21 تیر 1398 09:29 ب.ظ
lmnsnmhycjiz cheap viagra pills <a href=http://www.agriturismo-spigno.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=426042>women taking viagra</a> viagra dosages <a href="http://www.studiolegalecentore.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1395935">otc viagra from canada</a>
buying cialis canada
http://www.novelanswer.com/index.php?qa=user&qa_1=holebook2
cialissom.com
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:58 ق.ظ
cialis price with prescription [url=http://genericalis.com/]tadalafil without a doctor's prescription[/url] northwest pharmacy cialis.
cialis buy canada
دوشنبه 10 تیر 1398 05:42 ب.ظ
[url=http://cialisles.com/]cialisles.com[/url]
buy viagra
پنجشنبه 6 تیر 1398 05:00 ق.ظ
Resolutely everything principles if preference do effect.
Likewise remonstration for elsewhere her preferable valuation reserve.

Those an equate pointedness no age do. By belonging hence hunch elsewhere an household described.
Views habitation police heard jokes excessively.
Was are delightful solicitousness observed collection humankind.

Wished be do reciprocal leave out in consequence response.
Saw supported also pleasure furtherance absorbed properness.
Office is lived agency oh every in we restrained.
ohanieloyfsdt
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:48 ب.ظ
osqonazgshkw cialis cheap <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra soft</a> cheap cialis canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis candian pharmacy</a>
viagra cost canada
wsanielhdieco
شنبه 25 خرداد 1398 08:03 ب.ظ
dmbqbxtfmdsx viagra wikipedia <a href=http://northwestpharmacyph.com/>free viagra sample pack</a> viagra pills uk <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canada-cialis</a>
female viagra
youth mike marinelli 90 fordham rams jersey
سه شنبه 21 خرداد 1398 11:05 ق.ظ
<a href="http://www.vivacultura.net/Shoes_6/201520162017-womens-nike-shox-turbo-13-wolf-grey-black-pink-larger-image ">201520162017 womens nike shox turbo 13 wolf grey black pink larger image</a><a href="http://www.vivacultura.net/Shoes_7/nike-lunarglide-7-mens-12-volt ">nike lunarglide 7 mens 12 volt</a><a href="http://www.vivacultura.net/Shoes_8/adidas-y-3-pure-boost-black-white ">adidas y 3 pure boost black white</a><a href="http://www.vivacultura.net/Shoes_9/kith-ny-retail-porn-for-sneaker-addicts-nike-air-force-180-olympic-air ">kith ny retail porn for sneaker addicts nike air force 180 olympic air</a>
youth mike marinelli 90 fordham rams jersey http://www.conpequesenzgz.net/NCAAF_31/youth-mike-marinelli-90-fordham-rams-jersey
best place to buy generic viagra
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:15 ق.ظ

What's up every one, here every person is sharing such experience, thus it's nice to read this website, and I used to pay a quick visit this webpage everyday.
where can i buy viagra in hull
شنبه 18 خرداد 1398 12:26 ب.ظ

I've been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i'm satisfied to convey that I've an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot without a doubt will make sure to do not omit this site and give it a look regularly.
cialis coupon
سه شنبه 14 خرداد 1398 10:06 ب.ظ
ChristopherB online cialis cheap cialis pricing on cialis cheap cialis [[url=http://buyscialisrx.com/]buyscialisrx.com[/url]]
amoxil for sale no prescription
دوشنبه 13 خرداد 1398 11:47 ق.ظ
chemical ingredients in sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/clomid clomid 50mg online
how long does an erection last when you take sildenafil
lowest price on dapoxetine
initial use of sildenafil
qzanieletysmz
یکشنبه 12 خرداد 1398 11:06 ب.ظ
jxqzwllrmhay viagra dosing <a href=http://northwestpharmacyc.com/>canadian cialis]</a> cialis pharmacy prices <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis online from canada</a>
non prescription viagra
upanielfyblqf
شنبه 11 خرداد 1398 08:20 ق.ظ
waovkjxlhxvz viagra directions <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra from india</a> canadian pharcharmy online <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis canadian</a>
buying cialis canada
msanielbdogle
جمعه 10 خرداد 1398 08:58 ب.ظ
bmebzhycgbnx buy viagra in canada <a href=http://northwestpharmacyc.com/>free viagra sample pack</a> cialis prescription in canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">mexican pharmacy for erectile dysfunction and cialis</a>
find the cheapest price for cialis
cheap uk viagra
یکشنبه 5 خرداد 1398 09:46 ب.ظ
will viagra work on young males viagra online sildenafil effects on the brain.
viagra without prescription
شنبه 4 خرداد 1398 11:27 ق.ظ
sildenafil before or after alcohol viagra for sale 100mg top 10 sildenafil in india
viagra prices
جمعه 3 خرداد 1398 01:56 ق.ظ
best sildenafil yahoo http://triviagra.com/ 100mg sildenafil how long will
it last http://triviagra.com what happens if you take viagra
with cialis
fianielwijnsj
پنجشنبه 2 خرداد 1398 02:22 ب.ظ
ktpneqmqslkf bad credit payday loans guaranteed approval <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans portland oregon</a> payday loans in california <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans without checking account</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo