تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - خاطرات شیرین شهید صیاد درباره فتح خرمشهر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

خاطرات شیرین شهید صیاد درباره فتح خرمشهر

تاریخ:دوشنبه 31 اردیبهشت 1397-03:53 ب.ظ

بیست و سومین روز عملیات بود. یعنی ما 48 ساعت وقت داشتیم. فرماندهان همه رفتند. به خودم که آمدم دیدم توی سنگر، همین طور خمیده ایستاده ام و تمام وجودم را اضطراب گرفته.

گروه جهاد و مقاومت مشرق - پس از 23 روز نبرد، حدود پنج هزار کیلومترمربع از خاکمان آزاد شده بود. مردم از پشت جبهه زنگ می زدند، تماس می گرفتند که پس خرمشهر چی شد! همه منتظر آزادسازی خرمشهر بودند و نمی دانستند که چه بر ما می گذرد. حتی اگر یک روز هم در جبهه بودید، می فهمیدید که 23 شبانه روز در معرض آتش بودن یعنی چه! ما به فرماندهان فشار آوردیم که به شلمچه بیایند و خط دشمن را قطع کنند. دوباره دو شب پشت سر هم حمله کردیم. تلفات سنگینی به دشمن وارد کردیم، ولی برای قطع کردن دشمن موفق نشدیم و تلفاتی هم دادیم.

شاید منطقی ترین پیشنهادی که می شد در این شرایط داد این بود که بگوییم دو ماه به ما فرصت بدهید تا خودمان را آماده کنیم و بعد حمله کنیم به خرمشهر! هر چه فکر می کردیم به نتیجه نمی رسیدیم، چون این دو ماه فرصتی بود برای دشمن که قطعاً کاری کند که دیگر ما نتوانیم به هدف خود دست پیدا کنیم. توی این صحنه بودیم که خدای متعال جرقه امداد خودش را در فرماندهی قرارگاه کربلا زد. بنده و فرماندهی کل محترم سپاه نشستیم و روی آن طرح کار کردیم و قرار شد این فرمان را به عنوان فرمان قرارگاه، من به فرماندهان ابلاغ کنم. قرار شد فرماندهان در آن طرف جاده اهواز- خرمشهر در سنگری جمع شوند. همه جمع شدند، من سخنرانی کردم و فرمان را ابلاغ کردم و تمام شد. دیدم همه فرماندهان به هم نگاه می کنند. سکوت پرمعنایی بود. حاج احمد متوسلیان گفت: جناب سرهنگ، ما پیشنهادهایی به شما داده بودیم چرا به آنها توجهی نشد؟ و من گفتم: این فرمان فرماندهی قرارگاه است. او سرش را انداخت پایین. فهمیدم که قانع نشد.
نفر بعد سردار شهید حسین خرازی بود که گفت: جناب سرهنگ چرا به منطق ما توجه نشده؟ و من دوباره حرفم را تکرار کردم. او هم قانع نشد.
سومین نفر ارتشی از آب درآمد. استادی بود از دانشگاه فرماندهی و ستاد جنگ. خیلی مؤدبانه گفت: جناب سرهنگ ما به شما سه راهکار دادیم. اما در میان آنچه شما گفتید، هیچ کدام از این راهکارها نبود. من به او گفتم: جناب سرهنگ، شما استاد هستید؛ مگر نمی دانید فرمانده در مقابل راهکارها یا یکی را انتخاب می کند و یا هیچ کدام را؟ این طور جاها فرماندهی هم خیلی خطرناک می شود. یک دفعه دیدم در آن صف آخر سردار سرتیپ سید رحیم صفوی دارد می خندد، بدون آن که حرفی بزند. خنده اش هم مصنوعی بود. دیدم صحنه یک طور دیگر شد. یک دفعه حاج احمد برگشت و گفت: چرا می خندی؟ مثل این که چیز دیگری می خواهی بگویی. صفوی گفت: معذرت می خواهم. سوء تفاهم نشود، اما ما تابع دستور هستیم. تا آمدم از او تشکر کنم، حاج حسین هم حرف او را تکرار کرد و من ناخودآگاه گفتم پس چرا معطل هستید، وقت نداریم...

بریدن دشمن
بیست و سومین روز عملیات بود. یعنی ما 48 ساعت وقت داشتیم. فرماندهان همه رفتند. به خودم که آمدم دیدم توی سنگر، همین طور خمیده ایستاده ام و تمام وجودم را اضطراب گرفته. با خودم زمزمه می کردم که خدایا این چه اضطرابی است، خدایا ما هر چه داشتیم و نداشتیم پشت سر این فرمان گذاشتیم.
اگر عملیات نگیرد چه می شود، دفعه دیگر چه می شود؟ بالاخره گذشت و بعد از 48 ساعت طرح عملیاتی بین شلمچه، پل نو و جزیره ام الرساس که در وسط قرار داشت، آماده شد. عملیات انجام شد. همان اوایل، جناح راست که در اختیار حاج احمد متوسلیان بود، با یک تیپ از ارتش، توش و توان دشمن را بریدند و جلو رفتند و دادشان درآمد که چرا جناح چپ نمی آیند؟ از دو طرف دارند ما را می زنند. چه بگویم که چه گذشت بر ما...! ساعت ده شب عملیات شروع شده بود و حالا چهار و نیم صبح بود. هر کار کردیم دو محور را بگیریم، نشد. همین طور در تلاش بودیم... داشتیم به صبح می رسیدیم. به صبح هم که می رسیدیم، اوضاع ما به هم می ریخت و دیگر هیچ کار نمی توانستیم بکنیم. آنهایی هم که رفته بودند، باید برمی گشتند. نمی دانم چه شد که یک دفعه خوابم برد. 20 دقیقه بیشتر نخوابیده بودم که از خواب پریدم. دیدم این بی سیم ها و گوشی ها و دهنی ها همین طوری رها و همه افراد هم خسته و فرسوده بودند. سر و صدای شدیدی از توی بی سیم می آمد. دیدم صدای تکبیر می آید. پرسیدم چه خبر است گفتند ما آن محور را شکافتیم. یعنی حدوداً ساعت 5 و 30 دقیقه بود که محور شکافته شد. آن چیزی که منتظرش بودیم.

700 بسیجی در مقابل هزاران عراقی
خواب از سرم پرید، خدا را شکر کردم. همه این اتفاقهای بیست و چند روز یک طرف و این دو ساعت یک طرف. ساعت 6/5 یا 7 صبح بود که به ما خبر دادند رسیدیم به اروند. دشمن آن قدر غافلگیر شده بود که بالگردش صبح زود می خواست بیاید به خرمشهر، نمی دانست که نیروهای ما آن جا هستند با خیال راحت با سقف پرواز 30 متری داشت می آمد که یک بسیجی آر- پی- جی اش را می گیرد به سویش و آن را می زند. مثل این که با یک فیلمبردار هماهنگ کرده بود و فیلمبردار هم از این صحنه فیلم می گیرد که بعدها پخش شد.
ساعت حدود 7 بود که یک دفعه دیدم شهید خرازی که محل استقرارش درست چسبیده بود به خاکریز خرمشهر، با یک هیجانی گفت که اگر من 700، 800 نفر جور بکنم اجازه می دهید بزنم به خرمشهر؟ پیشنهاد کردم صبر کنید تا بررسی کنیم. کارشناسی کردیم، دور هم نشستیم و بحث کردیم. هیچ کس نظر مثبت نداشت، چون از لحاظ تخصصی جواب نمی داد. منطقی نبود که این 700 نفر را همراه با خط مان از دست بدهیم. آمدیم به او بگوییم ستاد قرارگاه کربلا مخالفت کرده، نمی دانید با چه برخوردی به ما انگیزه داد؛ طوری صحبت می کرد انگار که او فرمانده است. دیدیم اصلاً نمی توانیم قانعش کنیم. من و سردار رضایی متقاعد شدیم که همین طوری رهایشان کنیم تا ساعت 7/5 بشود، دیدیم باز دادش درآمد. آنها رفتند و بعد با ما تماس گرفتند. گفتیم چه خبر است؟ گفتند: هر چه نگاه می کنیم عراقی ها دستها را بالا برده اند! تازه فهمیدیم منظورش چه بود. منظورش این بود که ما 700 نفر با این جمعیت انبوه چه کار کنیم. گفت اگر می شود یک بالگرد بفرستید تا ببینیم عمق اینها کجاست. یک بالگرد فرستادیم. ای کاش صدای آن خلبان ضبط می شد. او از آن بالا فریاد می زد که تا عمق پل خرمشهر تا چشم کار می کند عراقی ها در خیابانها و کوچه ها همه دستهایشان بالاست!

 دیگر اثری از دشمن نبود
حالا توجه کنید که چه مشکلی برایمان پیش آمد. آیا می توانستیم به عراقی ها بگوییم فعلاً بروید در سنگرهایتان تا ما نیرو جمع کنیم و بیاییم شما را اسیر کنیم؟ خداوند متعال این فکر را به ذهن ما نشاند که به رزمندگان بگوییم به صورت خط دشت بان یعنی به صورت خط گسترده که یک طرفش به اروندرود بخورد و یک طرفش به ابتدای جاده خرمشهر- اهواز که دست خودمان بود، با دست به عراقی ها علامت بدهند که بروند توی جاده و چون ماشین هم نداشتیم پیاده بروند تا اهواز و بدین ترتیب آنها راه افتادند.
چه حالی داشتیم! فقط می خواستیم اینها زودتر بروند و خرمشهر زودتر تخلیه شود تا رزمندگان ما با خیال راحت بروند داخل شهر. حالا ساعت نزدیک 10 صبح بود و خروج اسرا هنوز ادامه داشت. ساعت 10 گفتند دیگر کسی نمی آید. گفتیم شما پیش بروید. نیروها رفتند و به سرعت رسیدند به پل خرمشهر و قرارگاه استقرار دشمن را گرفتند. دیگر اثری از دشمن نبود. آیا حالا می توانیم بگوییم خدا خرمشهر را آزاد کرد یا نه؟! سه ماه طول کشید تا توانستیم تمام فشنگها و کنسروهایی را که در گوشه و کنار سنگرها جای داده بودند، بیاوریم. چقدر سنگر داشتند! از نظر نظامی آنها می توانستند 15 روز بدون دردسر پیاپی بجنگند، چون پشت سرشان رودخانه بود و به راحتی پشتیبانی می شدند، ولی با اینهمه یک ساعت هم دوام نیاوردند! در حالی که ما تعدادمان بسیار کم بود. با همین تعداد کم 19 هزار و 500 نفر اسیر گرفتیم. خدا وقتی بخواهد، چنان قوت قلبی به نیروها می دهد که با تعدادی اندک بر تعدادی بسیار زیاد پیروز می شوند. در خرمشهر چنین اتفاقی افتاد.
ژ"
نظرات() 
http://tinyurl.com/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 02:44 ب.ظ
I visited various web sites however the audio feature
for audio songs existing at this site is truly superb.
http://tinyurl.com/yylzv5s9
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:09 ب.ظ
of course like your website however you have to take a look at the spelling on several of your posts.
A number of them are rife with spelling problems and I to find it very
bothersome to inform the reality on the other hand
I'll surely come again again.
http://tinyurl.com/y6rdyoy9
جمعه 30 فروردین 1398 02:11 ب.ظ
Thanks for finally talking about >درد نیوز - خاطرات شیرین شهید صیاد درباره فتح خرمشهر <Liked it!
Daniel Valente Dantas
پنجشنبه 29 فروردین 1398 11:53 ب.ظ
Thank you for some other informative blog. The
place else could I am getting that kind of info written in such a perfect
manner? I have a venture that I'm simply now working on, and
I have been at the glance out for such information.
Leatha
پنجشنبه 29 فروردین 1398 10:00 ق.ظ
It's very effortless to find out any topic on web as compared
to textbooks, as I found this article at this site.
Leonardo Martins de Almeida
چهارشنبه 28 فروردین 1398 11:58 ب.ظ
Very shortly this web site will be famous among all blog users,
due to it's pleasant posts
Carlos Magno Nunes Barcelos
چهارشنبه 28 فروردین 1398 09:21 ق.ظ
Great delivery. Great arguments. Keep up the good effort.
Carlos Magno Nunes Barcelos
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:57 ق.ظ
I am not sure where you are getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for magnificent info I was looking for this
information for my mission.
Luiz Gastão Bittencourt
یکشنبه 25 فروردین 1398 02:54 ق.ظ
There's certainly a great deal to learn about this subject.

I really like all of the points you made.
minecraft
شنبه 24 فروردین 1398 12:16 ق.ظ
It's actually a cool and helpful piece of info. I am
satisfied that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this.
Thank you for sharing.
tinyurl.com
جمعه 23 فروردین 1398 02:43 ق.ظ
Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering
which blog platform are you using for this site? I'm getting tired of
Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.
tinyurl.com
پنجشنبه 22 فروردین 1398 08:56 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having problems
locating it but, I'd like to send you an email.
I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.
nike flyknit 4 0 2014
سه شنبه 20 فروردین 1398 11:05 ب.ظ
<a href="http://www.laser-cataract-surgery.net/Shoes_17/air-max-barkley-sprite ">air max barkley sprite</a><a href="http://www.laser-cataract-surgery.net/Shoes_18/barley-air-jordans ">barley air jordans</a><a href="http://www.laser-cataract-surgery.net/Shoes_19/nike-air-max-dynasty-2-grade-school-boys-running-shoes ">nike air max dynasty 2 grade school boys running shoes</a><a href="http://www.laser-cataract-surgery.net/Shoes_2/how-to-order-jordan-shoes-online ">how to order jordan shoes online</a>
[url=http://www.usigroupholdings.net/Shoes_11/nike-flyknit-4-0-2014]nike flyknit 4 0 2014[/url]
womens addison gumbs 15 oklahoma sooners jersey
سه شنبه 20 فروردین 1398 11:04 ب.ظ
<a href="http://www.buildbrain.net/Shoes_6/cheap-adidas-ultra-boost-4.0-white ">cheap adidas ultra boost 4.0 white</a><a href="http://www.buildbrain.net/Shoes_7/native-fitzsimmons-green ">native fitzsimmons green</a><a href="http://www.buildbrain.net/Shoes_8/nike-mens-zoom-hyperrev-mid-basketball-shoes ">nike mens zoom hyperrev mid basketball shoes</a><a href="http://www.buildbrain.net/Shoes_9/nike-air-max-2015-custom ">nike air max 2015 custom</a>
[url=http://www.kinetictkd.net/NCAAF_31/womens-addison-gumbs-15-oklahoma-sooners-jersey]womens addison gumbs 15 oklahoma sooners jersey[/url]
Janina
سه شنبه 20 فروردین 1398 03:26 ب.ظ
Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?

I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm
looking at options for another platform. I would be great if you
could point me in the direction of a good platform.
http://tinyurl.com
یکشنبه 18 فروردین 1398 12:34 ب.ظ
I feel this is one of the such a lot significant info for me.
And i am happy studying your article. But should commentary on some common issues, The
website style is perfect, the articles is actually excellent : D.
Good activity, cheers
Lashawnda
یکشنبه 18 فروردین 1398 09:18 ق.ظ
Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to create a good article…
but what can I say… I put things off a lot and don't manage to get anything done.
http://tinyurl.com/
شنبه 17 فروردین 1398 02:05 ق.ظ
This paragraph is truly a nice one it assists new the
web viewers, who are wishing for blogging.
Leandro Martins de Almeida
جمعه 16 فروردین 1398 10:35 ب.ظ
Simply desire to say your article is as amazing.
The clarity in your post is just spectacular and i can assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the enjoyable work.
Bell
جمعه 16 فروردین 1398 08:08 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested
to see if it can survive a thirty foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83
views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
Tanja
جمعه 16 فروردین 1398 03:19 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feed-back would be greatly appreciated.
Marshall
جمعه 16 فروردین 1398 04:30 ق.ظ
It's the best time to make some plans for the longer term and it is
time to be happy. I've read this put up and if I may I desire to counsel you few
attention-grabbing things or advice. Perhaps you could write subsequent
articles referring to this article. I want to learn even more issues about
it!
nike sb blazer ben g
پنجشنبه 15 فروردین 1398 03:29 ق.ظ
<a href="http://www.thestoryofcancer.net/Shoes_1/reebok-jet-fuse-run-m40391 ">reebok jet fuse run m40391</a><a href="http://www.thestoryofcancer.net/Shoes_10/pharrell-nmd-human-race ">pharrell nmd human race</a><a href="http://www.thestoryofcancer.net/Shoes_11/size-14-cheap-men-jordan-shoe ">size 14 cheap men jordan shoe</a><a href="http://www.thestoryofcancer.net/Shoes_12/mens-nike-free-flyknit-4.0-yellow-orange ">mens nike free flyknit 4.0 yellow orange</a>
nike sb blazer ben g http://www.fishtherapy.net/Shoes_15/nike-sb-blazer-ben-g
womens josh allen 33 temple owls jersey
پنجشنبه 15 فروردین 1398 03:29 ق.ظ
<a href="http://www.amandazipsitup.net/NCAAF_34/youth-jordan-jackson-94-air-force-falcons-jersey ">youth jordan jackson 94 air force falcons jersey</a><a href="http://www.amandazipsitup.net/NCAAF_35/womens-feleipe-franks-13-florida-gators-jersey ">womens feleipe franks 13 florida gators jersey</a><a href="http://www.amandazipsitup.net/NFL_26/baby-limited-allen-lazard-5-jacksonville-jaguars-jersey ">baby limited allen lazard 5 jacksonville jaguars jersey</a><a href="http://www.amandazipsitup.net/NFL_27/baby-proline-bryson-albright-54-arizona-cardinals-jersey ">baby proline bryson albright 54 arizona cardinals jersey</a>
womens josh allen 33 temple owls jersey http://www.schoenetoene.net/NCAAF_33/womens-josh-allen-33-temple-owls-jersey
nike air max 1 wmns hyperfuse prm
پنجشنبه 15 فروردین 1398 03:29 ق.ظ
<a href="http://www.buildbrain.net/NHL_22/mens-detroit-red-wings-tyler-bertuzzi-fanatics-branded-red-breakaway-player-jersey ">mens detroit red wings tyler bertuzzi fanatics branded red breakaway player jersey</a><a href="http://www.buildbrain.net/NHL_23/womens-ben-harpur-67-ottawa-senators-authentic-away-jersey ">womens ben harpur 67 ottawa senators authentic away jersey</a><a href="http://www.buildbrain.net/NHL_24/youth-chase-de-leo-anaheim-ducks-breakaway-player-jersey ">youth chase de leo anaheim ducks breakaway player jersey</a><a href="http://www.buildbrain.net/NHL_25/womens-max-pacioretty-67-montreal-canadiens-replica-player-jersey ">womens max pacioretty 67 montreal canadiens replica player jersey</a>
nike air max 1 wmns hyperfuse prm http://www.qimono.net/Shoes_4/nike-air-max-1-wmns-hyperfuse-prm
air jordan retro 9 orange purple
پنجشنبه 15 فروردین 1398 03:28 ق.ظ
<a href="http://www.5alwaysthereinc.net/NHL_22/youth-peter-holland-12-new-york-rangers-premier-home-jersey ">youth peter holland 12 new york rangers premier home jersey</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/NHL_23/youth-laurent-brossoit-30-winnipeg-jets-authentic-away-jersey ">youth laurent brossoit 30 winnipeg jets authentic away jersey</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/NHL_24/youth-dylan-gambrell-14-san-jose-sharks-premier-custom-jersey ">youth dylan gambrell 14 san jose sharks premier custom jersey</a><a href="http://www.5alwaysthereinc.net/NHL_25/youth-frans-nielsen-51-detroit-red-wings-authentic-player-jersey ">youth frans nielsen 51 detroit red wings authentic player jersey</a>
air jordan retro 9 orange purple http://www.3clintonfamilydentistry.net/Shoes_3/air-jordan-retro-9-orange-purple
tinyurl.com
سه شنبه 13 فروردین 1398 12:42 ب.ظ
Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out
pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points
or suggestions? Many thanks
Grupo Coral
یکشنبه 11 فروردین 1398 05:14 ب.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog
platform are you using for this site? I'm getting tired
of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of a good
platform.
http://tinyurl.com/y653qxsd
شنبه 10 فروردین 1398 12:59 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my site thus i came
to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my web
site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
Rodrigo Branco
شنبه 10 فروردین 1398 03:06 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about ig.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo