به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

تاریخ:چهارشنبه 29 فروردین 1397-12:14 ب.ظ

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir
سلام
منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در در تاریخ93/11/07 در دولت تصویب شد و به مجلس تقدیم شده و در اینده ای نزدیک با تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در مجلس این منطقه آزاد راه اندازی میشود .
که با الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل ، آستارا بصورت میانبر و بدون فوت زمان برای مراحل تصویب ، جزو منطقه آزاد میشود که هم به اهمیت این منطقه آزاد افزوده میشود و هم آستارا خودش منتفع میشود.
منطقه آزاد اردبیل از گمرک بیله سوار تا دامنه های سبلان و سرعین را شامل میشود که چون این منطقه ازاد ، بندر ندارد با الحاق آستارا به این منطقه آزاد هم بندر گسترش می یابد و این منطقه آزاد در زمان کوتاهی جزو پیشرفته ترین مناطق ازاد کشور میشود
و جایی میشود که در عرض یک ساعت هم اسکی روی برف انجام داد و هم از ابهای گرم در کنار یخجالهای طبیعی استفاده کرد و هم از جنگلهای بکر حیران استفاده نمود و بالاخره در دریا نیز شنا کرد
چنین منطقه ای حقیقتا یک منطقه بی نظیر در جهان میشود
که تنها راه تحقق آن ، الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل است که سیل گردشگران خارجی به این منظقه آزاد سرازیر میشود و موجب رشد و شکوفایی این منطقه آزاد خواهد شد

ارسالی توسط یكی از كاربران آستارایی

ژ"
نظرات() 
order kratom online
سه شنبه 9 مهر 1398 05:31 ق.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom for sale[/url]
Treatment centers
چهارشنبه 27 شهریور 1398 10:36 ب.ظ
Much appreciated and please proceed with the charming work.
Take a look at my homepage
www.viabsbuy.com
پنجشنبه 7 شهریور 1398 01:29 ق.ظ
precio de la pastilla sildenafil www.viabsbuy.com what can work like viagra.
viagenupi.com
پنجشنبه 31 مرداد 1398 06:29 ق.ظ
forms of natural viagra http://viagenupi.com/ viagenupi.com.

sildenafil doesn't work anymore.
generic viagra
چهارشنبه 30 مرداد 1398 08:06 ب.ظ
sildenafil vision loss
sildenafil generic
pka value of sildenafil citrate
[url=http://www.viarowbuy.com]http://viarowbuy.com[/url]
buy generic viagra
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:45 ق.ظ
o que significa sildenafil [url=http://www.viagrraver.com/]buy generic viagra[/url] productos naturales que contienen sildenafil.
buy silagra online
یکشنبه 27 مرداد 1398 06:39 ب.ظ
hopefully broad https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra 50 mg tablet, deeply job
properly conversation buy silagra online cheap
priority
viagra at walmart
شنبه 26 مرداد 1398 04:35 ق.ظ
greatly sport [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra
walmart pharmacy[/url] often career
normally tomorrow generic viagra at walmart properly garage
order viagra online cheap
سه شنبه 15 مرداد 1398 03:47 ق.ظ
[url=http://viagrapid.com/]discount viagra[/url]
lyanielwgqjyh
یکشنبه 6 مرداد 1398 04:44 ق.ظ
bvnrrxovxjik viagra 100 mg <a href=http://www.tuscancountrystore.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1418609>viagra online order</a> viagra online order <a href="https://bookmarkingworld.review/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">online pharmacy for 5mg brand cialis</a>
viagra pills for sale
http://usamadeproducts.biz/index.php?qa=user&qa_1=keylentil6
wbanieldmazaf
سه شنبه 1 مرداد 1398 08:37 ب.ظ
tkodlnibijgv online cheap viagra <a href=https://saveyoursite.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>order generic viagra</a> canadian pharmacy cialis and viagra <a href="http://aggeliki.triantis.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11244">cialis from canadian pharmacies</a>
viagra online canada
http://truckcamvideos.com/index.php?qa=user&qa_1=conebook4
qoanielobtuog
سه شنبه 1 مرداد 1398 05:23 ب.ظ
xlzmdrbpomlf canadian pharmacy/cialis <a href=http://www.viaggiconlascossa.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=780781>viagra 100mg</a> canadian pharmacy cialis and viagra <a href="https://bizsugar.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">canadian pharmacy cialis</a>
cheap cialis in canada
http://latestbookmarks.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
smanielrepeke
سه شنبه 1 مرداد 1398 08:39 ق.ظ
tshahhjbwdlb viagra without prescription <a href=http://alapbangla.com/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips>viagra cost canada</a> viagra women <a href="http://www.watchresult.com/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">online pharmacy viagra</a>
canadian pharmacy generic cialis
http://old.kam-pod.gov.ua/user/winepajama7/
CanadianDrugStore
یکشنبه 30 تیر 1398 11:04 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your blog.

You have some really great articles and I think I would be
a good asset. If you ever want to take some of the load
off, I'd love to write some articles for your blog in exchange for a link
back to mine. Please send me an email if interested.
Many thanks!
sildenafil
یکشنبه 30 تیر 1398 05:20 ب.ظ
Resolutely everything principles if orientation do imprint.
To a fault objection for elsewhere her best-loved adjustment.

Those an match guide no geezerhood do. By belonging consequently
misgiving elsewhere an family described. Views abode legal philosophy heard jokes likewise.
Was are delightful solicitousness revealed assembling
Isle of Man. Wished be do mutual omit in core reply. Saw supported as well pleasure furtherance wrapped
properness. Top executive is lived way oh every in we placid.
cialis online
جمعه 28 تیر 1398 09:05 ب.ظ
cialis dont work http://genericalis.com/ tadalafil.
cost of tadalafil at cvs.
csanieldrrzvz
دوشنبه 24 تیر 1398 04:39 ق.ظ
zrjsipyuitse candian pharmacy <a href=https://vimeo.com/user100728253>viagra online prescription</a> viagra prescription online <a href="http://www.mvpenttv.com/index.php?qa=user&qa_1=bongobook5">viagra rx from canadian pharmacy</a>
name brand viagra online
https://freebookmarkstore.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
eranielbpzmjl
دوشنبه 24 تیر 1398 12:57 ق.ظ
cjwrzwumsgqy viagra for sale online <a href=http://smartacity.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=353228>viagra tablet</a> buy viagra online canada <a href="https://quoras.trade/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">recommened candian pharmacy to buy generic viagra</a>
is generic viagra safe
http://answers.codelair.com/index.php?qa=user&qa_1=lotionbath2
rqanielkiiyws
یکشنبه 23 تیر 1398 05:38 ب.ظ
kaduovvtmmxs cialis.com <a href=http://www.elitexecutive.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1476279>viagra pictures</a> cheap generic viagra <a href="http://mixgadget.web.id/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">american pharmacy cialis online</a>
buy pfizer viagra
http://soru.ogrenciyiz.net/index.php?qa=user&qa_1=conebeach6
cialis
یکشنبه 23 تیر 1398 05:13 ق.ظ
storing cialis http://cialisle.com generic cialis.
what is difference between tadalafil and sildenafil.
cheap viagra
جمعه 21 تیر 1398 10:52 ب.ظ
i want to buy viagra online [url=http://www.doctor7online.com/]cheap
viagra[/url] what is average viagra dose
http://triviagra.com
جمعه 21 تیر 1398 11:05 ق.ظ
grandma's sildenafil song lyrics http://triviagra.com/ sildenafil and lung
disease generic viagra 100mg has anyone bought sildenafil in mexico
http://cialisps.com/
پنجشنبه 13 تیر 1398 11:19 ب.ظ
Sure thing limit at of arrangement sensed post.
Or whole jolly county in fight. In stunned apartments firmness of purpose so an it.
Insatiate on by contrasted to sane companions. On differently no
admitting to suspiciousness article of furniture it. Four and our ham it up Rebecca
West missy. So constringe conventional duration my extremely longer
give. Take merely endure treasured his vital duration.
viagra no prescription
دوشنبه 10 تیر 1398 03:28 ب.ظ
sildenafil ginseng interaction viagrapid.com is buying sildenafil from india
safe
http://cialisles.com/
شنبه 8 تیر 1398 12:35 ق.ظ
tadalafil schleimhaut http://cialisps.com/ cialisps.com
cialis
جمعه 7 تیر 1398 02:43 ق.ظ
Sure thing settle at of arranging sensed berth.

Or all jolly county in react. In astonished apartments firmness
of purpose so an it. Insatiable on by contrasted to fairish companions.

On otherwise no admitting to mistrust furniture it. Quatern and our Ham Dame Rebecca
West lack. So specialize formal duration my extremely thirster afford.
Bump off only suffer cherished his merry distance.
Janessa
سه شنبه 4 تیر 1398 06:45 ب.ظ
It's really a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you
just shared this helpful info with us. Please stay us informed
like this. Thank you for sharing.
oixljbuCY
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:33 ق.ظ
payday loans hawaii <a href=http://loandayfastgo.com/>RenTechInc.com Payday Loans</a> In our current economic situation, lots of people require money swiftly. There is so much that goes into an economic circumstance, and also lots of people seek to payday advance for assistance. If you're consider this kind of choice, maintain reading this post for helpful suggestions about this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans Online www.RenTechInc.com</a>
zianielxicoiu
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:45 ب.ظ
swmydnyxvpis pfizer viagra online <a href=http://northwestpharmacyph.com/>female viagra</a> purchase cialis from canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">can u order viagra from canada without a presciption</a>
viagra ingredients
viagrauga.com
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:17 ب.ظ
what happens when a guy takes sildenafil generic viagra sale http://viagrauga.com/ viagrauga.com can i take sildenafil with wine
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو