تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

تاریخ:چهارشنبه 29 فروردین 1397-01:14 ب.ظ

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir
سلام
منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در در تاریخ93/11/07 در دولت تصویب شد و به مجلس تقدیم شده و در اینده ای نزدیک با تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در مجلس این منطقه آزاد راه اندازی میشود .
که با الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل ، آستارا بصورت میانبر و بدون فوت زمان برای مراحل تصویب ، جزو منطقه آزاد میشود که هم به اهمیت این منطقه آزاد افزوده میشود و هم آستارا خودش منتفع میشود.
منطقه آزاد اردبیل از گمرک بیله سوار تا دامنه های سبلان و سرعین را شامل میشود که چون این منطقه ازاد ، بندر ندارد با الحاق آستارا به این منطقه آزاد هم بندر گسترش می یابد و این منطقه آزاد در زمان کوتاهی جزو پیشرفته ترین مناطق ازاد کشور میشود
و جایی میشود که در عرض یک ساعت هم اسکی روی برف انجام داد و هم از ابهای گرم در کنار یخجالهای طبیعی استفاده کرد و هم از جنگلهای بکر حیران استفاده نمود و بالاخره در دریا نیز شنا کرد
چنین منطقه ای حقیقتا یک منطقه بی نظیر در جهان میشود
که تنها راه تحقق آن ، الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل است که سیل گردشگران خارجی به این منظقه آزاد سرازیر میشود و موجب رشد و شکوفایی این منطقه آزاد خواهد شد

ارسالی توسط یكی از كاربران آستارایی

ژ"
نظرات() 
Margherita
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 02:47 ب.ظ
Everyone loves what you guys are usually up too. Such clever work and reporting!
Keep up the awesome works guys I've added you guys to my personal blogroll.
buy viagra
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:22 ب.ظ
sildenafil classification http://www.viagraeiu.com/ pfizer viagra online
Christel
شنبه 31 فروردین 1398 03:02 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site regularly, this web site is genuinely nice and
the people are actually sharing fastidious thoughts.
bit.ly
جمعه 30 فروردین 1398 01:26 ق.ظ
After looking over a handful of the blog articles on your website,
I honestly like your technique of blogging. I added it to
my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site too and tell me your opinion.
tinyurl.com
سه شنبه 27 فروردین 1398 09:17 ب.ظ
Actually no matter if someone doesn't be aware of afterward its up to other
people that they will assist, so here it takes place.
buy sildenafil
دوشنبه 26 فروردین 1398 05:36 ب.ظ
sildenafil e fluoxetina http://viagrabs.com/ generic viagra.
sildenafil precio en venezuela.
Leandro Martins de Almeida
یکشنبه 25 فروردین 1398 07:48 ب.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all. But think about
if you added some great graphics or videos to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with pics and video clips,
this site could undeniably be one of the most beneficial in its field.
Awesome blog!
Renato Franchi
شنبه 24 فروردین 1398 08:11 ق.ظ
Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site?

The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this
your broadcast provided bright clear idea
viagra usa
شنبه 17 فروردین 1398 03:33 ق.ظ
how to get free sildenafil [url=http://viagrauga.com/]cheap viagra
sale[/url] how to tell real sildenafil from fake
buy cialis
شنبه 17 فروردین 1398 02:28 ق.ظ
tadalafil working time generic cialis online manfaat obat cialis tadalafil.
tinyurl.com
جمعه 16 فروردین 1398 01:01 ق.ظ
I read this article fully about the comparison of most recent and previous technologies, it's remarkable article.
Bichara Previc
پنجشنبه 15 فروردین 1398 11:34 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an e-mail.
I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.
Rodrigo Branco
پنجشنبه 15 فروردین 1398 05:27 ب.ظ
Hey there I am so thrilled I found your
web site, I really found you by error, while I was searching on Yahoo for something else, Regardless
I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love
the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked
it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the great b.
tinyurl.com
پنجشنبه 15 فروردین 1398 07:35 ق.ظ
Admiring the dedication you put into your website and
detailed information you offer. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same
outdated rehashed material. Excellent read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
Carlos Magno Nunes Barcelos
دوشنبه 12 فروردین 1398 03:01 ق.ظ
Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!
Sally
یکشنبه 11 فروردین 1398 04:07 ب.ظ
Hello there, I found your web site by the use of Google whilst looking for a related topic,
your website came up, it appears to be like great. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply turned into aware of your blog via Google,
and found that it's truly informative. I'm gonna be careful for brussels.
I will appreciate if you continue this in future.
Numerous other people shall be benefited out of
your writing. Cheers!
Domenic
یکشنبه 11 فروردین 1398 01:47 ب.ظ
Ahaa, its nice dialogue on the topic of this piece of writing at
this place at this blog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.
Jane
شنبه 10 فروردین 1398 08:21 ب.ظ
Nice weblog right here! Also your web site quite a
bit up very fast! What host are you the usage of?

Can I am getting your affiliate hyperlink in your host?
I desire my web site loaded up as quickly as
yours lol
Rodrigo Branco
پنجشنبه 8 فروردین 1398 03:49 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your
blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit
more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Excellent work!
Jonathon
سه شنبه 6 فروردین 1398 11:38 ق.ظ
For hottest news you have to visit the web and on the web I found this web
site as a best web site for newest updates.
generic viagra without a doctor prescription
یکشنبه 26 اسفند 1397 08:28 ب.ظ
shelf life sildenafil http://triviagra.com/ railing sildenafil
http://triviagra.com/ is viagra prescription only in the uk
http://cialisles.com
یکشنبه 26 اسفند 1397 07:39 ب.ظ
q http://cialisles.com http://cialisles.com - virtually cialis patienteninformation tadalafil without a doctor's prescription or cialis 20 mg best price
Carrol
پنجشنبه 23 اسفند 1397 09:08 ق.ظ
Attractive part of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact loved account your blog posts.
Any way I will be subscribing on your feeds and even I achievement you get admission to
consistently rapidly.
tinyurl.com
چهارشنبه 22 اسفند 1397 02:06 ق.ظ
Fantastic goods from you, man. I have take
into account your stuff prior to and you're just
too great. I really like what you've got here, certainly like
what you're saying and the way in which through which you say it.
You make it entertaining and you still take care of to stay it
smart. I cant wait to read far more from you. That is really
a terrific site.
Dena
سه شنبه 21 اسفند 1397 01:15 ب.ظ
Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for
this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've
had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of a
good platform.
www.cialsagen.com
دوشنبه 20 اسفند 1397 11:09 ب.ظ
[url=http://cialsagen.com/]cialsagen.com[/url]
Wyatt
جمعه 17 اسفند 1397 11:53 ق.ظ
Just wish to say your article is as amazing. The clearness on your post is just excellent and that i could think you are knowledgeable on this
subject. Well along with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay updated with imminent post.
Thank you a million and please carry on the enjoyable work.
Loreen
چهارشنبه 15 اسفند 1397 06:08 ق.ظ
At this moment I am going to do my breakfast, afterward
having my breakfast coming yet again to read other news.
cialis coupon
یکشنبه 12 اسفند 1397 11:46 ب.ظ
terribly http://cialisoni.com/ cialis online
http://cialisoni.com prix cialis 10 mg comprimé pelliculé boîte de 4
Alta
سه شنبه 7 اسفند 1397 03:24 ق.ظ
Thanks for finally talking about >درد نیوز - الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد <Loved it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo