به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:چهارشنبه 2 اسفند 1396-06:05 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


ژ"
نظرات() 
Naked Shower
سه شنبه 28 اسفند 1397 05:22 ب.ظ
You can certainly see your skills within the work you write.
The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.
Always follow your heart.
Cuckold Cams
سه شنبه 28 اسفند 1397 08:37 ق.ظ
Remarkable! Its actually amazing paragraph, I have got much clear idea regarding from this piece of writing.
Horny Girls Cam
دوشنبه 27 اسفند 1397 12:45 ق.ظ
Keep on working, great job!
HD Cams
دوشنبه 20 اسفند 1397 01:22 ب.ظ
There’s nothing like seeing babes in high quality HD cams.
It’s almost like you’re there while watching the
girls at http://hdcams.top get naked.
Couple Cams
سه شنبه 14 اسفند 1397 10:59 ق.ظ
Watch live couples having all kinds of naughty fun on cam at http://couplecams.top
BBW Cam Girls
دوشنبه 13 اسفند 1397 03:26 ق.ظ
The hottest BBW cam girls can be seen at http://bbwwebcam.top These are the fat girls who will make you blush.
Sleep With Younger Women
چهارشنبه 8 اسفند 1397 05:12 ب.ظ
I blog quite often and I truly thank you for your content. This
article has really peaked my interest. I'm going to bookmark your blog and keep checking for new
information about once a week. I opted in for your Feed as well.
sco.lt
چهارشنبه 1 اسفند 1397 02:20 ب.ظ
It also fits іnn Swiss Army tools with
toothpicks.
איך להעלות מסת שריר מהר
دوشنبه 29 بهمن 1397 06:05 ب.ظ
This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to
start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!
lustige ostergrüße
دوشنبه 29 بهمن 1397 02:45 ب.ظ
It's in fact very difficult in this busy life to listen news on Television,
thus I simply use the web for that purpose, and take the most
up-to-date news.
Olej CBD
سه شنبه 2 بهمن 1397 02:53 ق.ظ
You are so interesting! I do not suppose I've read through anything like
that before. So nice to find somebody with unique thoughts on this subject.
Seriously.. thanks for starting this up.
This website is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!
krzem organiczny
یکشنبه 30 دی 1397 11:11 ب.ظ
Thanks very nice blog!
krzem organiczny w płynie
یکشنبه 30 دی 1397 09:10 ب.ظ
This is the perfect webpage for anybody who wants to find out about this topic.
You know a whole lot its almost tough to argue with you (not
that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic
which has been written about for years. Wonderful stuff, just
wonderful!
adelaide weather forecast
دوشنبه 24 دی 1397 06:44 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've visited this site before
but after looking at some of the posts I realized it's new to
me. Regardless, I'm certainly pleased I discovered it and I'll be
bookmarking it and checking back regularly!
Free Fire Battlegrounds Hack
سه شنبه 4 دی 1397 05:03 ب.ظ
This piece of writing will help the internet
visitors for setting up new website or even a blog from start to end.

https://nirvana.virtus.ufcg.edu.br/wiki/isensor/index.php/Usu%C3%A1rio:Freefirehack8
https://vue-forums.uit.tufts.edu/user/profile/720966.page
http://bml.ym.edu.tw/tfeid/userinfo.php?uid=722474
https://jobboard.bethelcollege.edu/author/freefirebattlegroundshackfreediamonds0/
https://www.icesi.edu.co/i2t/foro-i2t/user/118226-freefirehack8.php
http://unitv.edu.my/index.php/forum/user/319597-freefirebattlegroundshackfreediamonds7
https://acis.uitm.edu.my/v1/index.php/forum/user/143289-freefirehackfreediamonds4
https://music.yale.edu/forums/users/freefirehack4
muskelwachstum
پنجشنبه 29 آذر 1397 07:33 ب.ظ
Good day I am so happy I found your blog page, I really
found you by error, while I was looking on Bing for something else,
Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love
the theme/design), I don't have time to browse
it all at the moment but I have book-marked it and
also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent
job.
Free V Bucks Generator android cheat
پنجشنبه 29 آذر 1397 04:19 ق.ظ
https://www.mifare.net/company/fortnite-free-v-bucks-generator/
https://www.mifare.net/company/fortnite-free-v-bucks-generator-2/
https://www.mifare.net/company/free-v-bucks-no-verification/
https://www.mifare.net/company/free-v-bucks-ps4/
fröhliche geburtstagsgrüße
سه شنبه 20 آذر 1397 04:24 ب.ظ
This is my first time visit at here and i am really pleassant to read all at single place.
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:01 ب.ظ

Good forum posts. Thanks a lot.
cialis generico lilly generic cialis soft gels we choice cialis pfizer india cialis bula weblink price cialis cialis patent expiration opinioni cialis generico cialis generique cialis 50 mg soft tab tesco price cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:32 ق.ظ

With thanks! Excellent stuff!
generic cialis review uk cialis diario compra cialis rezeptfrei tadalafil 10 mg generic cialis at walmart cialis 10mg prix pharmaci click here take cialis safe site to buy cialis online if a woman takes a mans cialis buy cialis uk no prescription
buy cialis online best price
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:16 ق.ظ

You expressed it well.
cialis 200 dollar savings card precios cialis peru viagra cialis levitra cialis herbs cialis e hiv cialis kaufen opinioni cialis generico cialis for sale south africa cialis coupons how to purchase cialis on line
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 10:47 ب.ظ

Many thanks. Valuable stuff.
cialis 50 mg soft tab when will generic cialis be available cialis 5 mg acquisto online cialis tadalafil generic the best choice cialis woman low cost cialis 20mg if a woman takes a mans cialis buy online cialis 5mg buying brand cialis online
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 11:53 ق.ظ

Superb facts, Thanks a lot.
cialis baratos compran uk viagra or cialis how does cialis work side effects of cialis only best offers 100mg cialis generic cialis tadalafil cialis 20mg preis cf cialis dosage i recommend cialis generico cialis for sale in europa
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:17 ق.ظ

Thank you, I like this!
cialis en 24 hora bulk cialis cialis cost cialis generic availability best generic drugs cialis buy original cialis tadalafil cialis generico postepay chinese cialis 50 mg cialis generico
rules of survival hack
دوشنبه 12 آذر 1397 06:32 ب.ظ
Peculiar article, just what I wanted to find.
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 11:21 ق.ظ

Great forum posts, Regards.
cialis online napol cialis billig cipla cialis online female cialis no prescription where do you buy cialis discount cialis cialis 100mg suppliers fast cialis online cialis uk next day cialis daily reviews
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:50 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis tablets australia cialis daily dose generic cialis with 2 days delivery il cialis quanto costa acheter du cialis a geneve cialis para que sirve viagra vs cialis cialis patent expiration cialis prices in england prescription doctor cialis
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 10:42 ق.ظ

With thanks. I value this!
cialis kaufen bankberweisung viagra cialis levitra cialis 5 effetti collaterali tadalafil 20mg look here cialis cheap canada generic cialis 20mg tablets buy cialis cheap 10 mg cialis for sale tadalafil 5mg cialis 20 mg cost
buy cialis pills online
شنبه 10 آذر 1397 11:55 ب.ظ

Terrific information, Many thanks!
buy original cialis comprar cialis 10 espa241a overnight cialis tadalafil what is cialis prix de cialis cialis pills boards cialis price thailand cialis wir preise cialis name brand cheap cialis ahumada
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:41 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis para que sirve where cheapest cialis order generic cialis online only here cialis pills callus cialis savings card tadalafil 20 mg cialis 30 day trial coupon cheap cialis cialis mit grapefruitsaft
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo