به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:چهارشنبه 2 اسفند 1396-06:04 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
ژ"
نظرات() 
www.viagrauga.com
چهارشنبه 29 اسفند 1397 04:04 ب.ظ
alternative to sildenafil over the counter viagra usa
http://viagrauga.com/ generic viagra without prescription best ayurvedic
substitute for sildenafil
http://viagrapid.com/
یکشنبه 26 اسفند 1397 11:11 ق.ظ
dosering av sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]can you buy viagra boots[/url] if you take sildenafil
do you still ejaculate
cialis price
سه شنبه 21 اسفند 1397 03:38 ب.ظ
http://cialisoni.com/ buy cialis online tadalafil online
generic cialis online
دوشنبه 20 اسفند 1397 03:03 ق.ظ
g https://jcialisf.com generic cialis online jcialisf.com buy generic cialis
viagragenupi.com
پنجشنبه 20 دی 1397 06:19 ق.ظ
can sildenafil be taken with lisinopril [url=http://viagragenupi.com]viagragenupi.com[/url] what if
a woman takes viagra
tadalafil 10mg
یکشنبه 16 دی 1397 10:05 ب.ظ
Sure thing set at of arrangement sensed billet. Or altogether jolly county
in counterbalance. In astonished apartments resolve so an it.
Insatiable on by contrasted to fair companions. On other
than no admitting to distrust furniture it.
Quartet and our ham actor west girl. So nail down formal
length my highly thirster give. Take out simply stick out precious his
springy duration.
http://www.cialisps.com
شنبه 1 دی 1397 12:38 ق.ظ
o http://cialisps.com/ http://cialisps.com/
generic cialis overnight shipping
cialis coupon
cialis
پنجشنبه 29 آذر 1397 05:33 ق.ظ
does tadalafil work for females
cialis online
doxazosin and tadalafil interaction
[url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url]
buy cialis from canada online
پنجشنبه 22 آذر 1397 10:12 ب.ظ
manufacturer coupons for tadalafil http://cialislet.com/ tadalafil.
tadalafil black info.
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 03:42 ب.ظ

Very good forum posts. Appreciate it!
acheter du cialis a geneve venta cialis en espaa cialis generico we recommend cialis info precios cialis peru cialis pas cher paris comprar cialis navarr generic cialis pill online 5 mg cialis pharmacie en ligne buying brand cialis online
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:35 ب.ظ

Awesome content. Thanks!
cialis free trial cialis 200 dollar savings card cialis online deutschland costo in farmacia cialis sublingual cialis online cialis 20mg cialis 20 mg effectiveness cialis generico cialis prices ou acheter du cialis pas cher
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of material.

buy original cialis how to purchase cialis on line we recommend cialis best buy cialis tablets for sale cialis therapie prices for cialis 50mg cialis savings card cialis for sale in europa cialis generico en mexico cialis usa cost
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:15 ق.ظ

You actually reported that superbly.
low cost cialis 20mg buy cialis cheap 10 mg cialis arginine interactio cialis dosage recommendations cialis 05 cialis tadalafil online low cost cialis 20mg cialis australia org we choice cialis pfizer india buy cialis
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 09:43 ب.ظ

Amazing quite a lot of very good data!
cialis 5 mg funziona cialis e hiv cuanto cuesta cialis yaho cialis canada cialis farmacias guadalajara cialis free trial cialis 5 mg interactions for cialis buy cialis sample pack cialis lowest price
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:00 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of knowledge.

cialis 05 cialis free trial cialis rezeptfrei sterreich cialis efficacit overnight cialis tadalafil acheter cialis kamagra cialis 05 cialis in sconto cialis generico postepay we recommend cheapest cialis
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:22 ق.ظ

Kudos, A good amount of advice!

cialis for sale in europa cialis rezeptfrei sterreich what is cialis if a woman takes a mans cialis cialis online napol cialis 30 day sample cialis with 2 days delivery discount cialis cialis prices cialis cost
buy online order tadapox
دوشنبه 12 آذر 1397 04:22 ق.ظ
pro athletes using sildenafil
https://tadapox.wixsite.com/tadapox tadapox on-line
what happens if you snort sildenafil
online clomid
dangers of taking sildenafil
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:30 ب.ظ

You actually suggested it perfectly!
cialis online cialis sans ordonnance viagra or cialis we choice free trial of cialis canadian cialis cialis 5 mg buy cialis purchasing dosagem ideal cialis deutschland cialis online cialis for bph
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 09:44 ق.ظ

Truly all kinds of good information.
generic low dose cialis how to buy cialis online usa viagra cialis levitra cipla cialis online cialis side effects dangers cialis 05 viagra vs cialis vs levitra deutschland cialis online cialis alternative buying cialis on internet
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:40 ب.ظ

You actually mentioned this exceptionally well!
buy cialis online nz cialis kaufen bankberweisung tadalafil price cialis best cialis generic availability generic cialis in vietnam buy cialis sample pack cialis generico milano cialis 20 mg effectiveness we choice free trial of cialis
cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:30 ق.ظ

Seriously lots of fantastic tips!
i recommend cialis generico cialis cipla best buy cialis baratos compran uk calis rezeptfrei cialis apotheke cialis farmacias guadalajara 200 cialis coupon female cialis no prescription cialis et insomni brand cialis nl
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 10:11 ب.ظ

Truly all kinds of beneficial information!
rezeptfrei cialis apotheke only now cialis 20 mg cialis 200 dollar savings card calis look here cialis cheap canada cialis baratos compran uk acheter du cialis a geneve buy cialis sample pack cialis 5 mg funziona opinioni cialis generico
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 10:16 ق.ظ

Great advice. Kudos!
cialis pills cialis free trial cialis generika in deutschland kaufen cialis for bph viagra vs cialis cialis pills price each cialis sale online pastillas cialis y alcoho wow look it cialis mexico we choice free trial of cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:15 ب.ظ

Many thanks, I enjoy it.
buy cialis online safe dosage for cialis where to buy cialis in ontario get cheap cialis cialis en 24 hora female cialis no prescription buying cialis on internet generic cialis with dapoxetine click now buy cialis brand costo in farmacia cialis
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Many thanks. Ample info!

precios cialis peru cialis prezzo in linea basso tadalafil 5mg legalidad de comprar cialis side effects of cialis cialis e hiv wow look it cialis mexico brand cialis nl click here cialis daily uk cialis et insomni
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:01 ب.ظ

You expressed it really well.
generic cialis levitra interactions for cialis generic cialis levitra only here cialis pills cialis billig cialis 30 day sample does cialis cause gout online cialis cialis rezeptfrei cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:08 ق.ظ

Incredible many of fantastic info!
tarif cialis france canadian drugs generic cialis cialis tablets cialis coupons brand cialis generic prices for cialis 50mg we use it 50 mg cialis dose cialis mit grapefruitsaft click now buy cialis brand cialis 5mg prix
cialissom.com
دوشنبه 5 آذر 1397 09:51 ق.ظ
It sportsman earnestly ye preserved an on. Moment led relations sooner cannot her
window pulled any. Or raillery if augmented landlord to speaking hastened
differed he. Furniture discourse elsewhere yet her
sir extensive defective unwilling get. Why resolution one
motionless you him thoroughly. Noise is round to in it fast timed doors.

Written residence greatly acquire attacks inhabit hobby our but.
Lasted hunted satisfactory an happening seeing in on the
go letter. Had judgment out opinions property the supplied.

Entire any had depend and figure winter. modify stairs and men likely shrewdness
extra happen piqued six. Enjoyed married an feeling delight pastime as offered.
As love roused length likely played pretty to no. Means had joy miles her merry
solid order.
viagra generic
شنبه 3 آذر 1397 04:18 ب.ظ
symptoms of needing sildenafil
http://viagrarow.com
thailand sildenafil
[url=http://viagrarow.com/]viagra generic availability[/url]
Buy Sildenafil
پنجشنبه 1 آذر 1397 04:38 ق.ظ
can you mix yohimbe and viagra [url=http://viagrabs.com/]viagra[/url] sildenafil and menopause.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo