تبلیغات
به روز نامه الكترونیكی درد نیوز اولین سایت حقوق بشر و محیط زیسنت ایران خوش آمدید تاسیس 1379 درد نیوز - الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

دنیای وارونه-عجب رسمیه رسم زمونه

الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

تاریخ:دوشنبه 23 بهمن 1396-03:48 ب.ظ

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir
سلام
منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در در تاریخ93/11/07 در دولت تصویب شد و به مجلس تقدیم شده و در اینده ای نزدیک با تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در مجلس این منطقه آزاد راه اندازی میشود .
که با الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل ، آستارا بصورت میانبر و بدون فوت زمان برای مراحل تصویب ، جزو منطقه آزاد میشود که هم به اهمیت این منطقه آزاد افزوده میشود و هم آستارا خودش منتفع میشود.
منطقه آزاد اردبیل از گمرک بیله سوار تا دامنه های سبلان و سرعین را شامل میشود که چون این منطقه ازاد ، بندر ندارد با الحاق آستارا به این منطقه آزاد هم بندر گسترش می یابد و این منطقه آزاد در زمان کوتاهی جزو پیشرفته ترین مناطق ازاد کشور میشود
و جایی میشود که در عرض یک ساعت هم اسکی روی برف انجام داد و هم از ابهای گرم در کنار یخجالهای طبیعی استفاده کرد و هم از جنگلهای بکر حیران استفاده نمود و بالاخره در دریا نیز شنا کرد
چنین منطقه ای حقیقتا یک منطقه بی نظیر در جهان میشود
که تنها راه تحقق آن ، الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل است که سیل گردشگران خارجی به این منظقه آزاد سرازیر میشود و موجب رشد و شکوفایی این منطقه آزاد خواهد شد

ارسالی توسط یكی از كاربران آستاراییژ"
نظرات() 
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:42 ب.ظ

Amazing plenty of beneficial tips.
cost of cialis per pill cialis savings card cialis 10 doctissimo usa cialis online cost of cialis cvs cialis canada where to buy cialis in ontario generic cialis review uk venta de cialis canada opinioni cialis generico
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:36 ب.ظ

Seriously tons of amazing facts.
are there generic cialis cialis kaufen wo only best offers cialis use trusted tabled cialis softabs cialis generic cialis for bph buying cialis in colombia cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg cialis great britain
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:01 ق.ظ

Amazing material. Kudos.
cialis taglich weblink price cialis cialis sans ordonnance wow look it cialis mexico enter site natural cialis cialis generico en mexico how does cialis work cialis 20mg cialis 20mg preis cf cialis pills boards
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:16 ق.ظ

Very well expressed indeed. !
cialis para que sirve cialis kaufen viagra vs cialis vs levitra generic cialis soft gels buy brand cialis cheap cialis 20 mg cost cialis cipla best buy cialis generico postepay cialis preise schweiz cialis usa cost
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:43 ب.ظ

You said it nicely..
acheter cialis kamagra cialis name brand cheap canada discount drugs cialis buy original cialis cialis generique 5 mg fast cialis online we use it 50 mg cialis dose il cialis quanto costa cialis en 24 hora price cialis wal mart pharmacy
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:00 ب.ظ

You explained that wonderfully.
buy name brand cialis on line rezeptfrei cialis apotheke cialis super acti viagra cialis levitra cialis per paypa female cialis no prescription acheter cialis kamagra wow cialis 20 try it no rx cialis try it no rx cialis
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 09:22 ق.ظ

You suggested that fantastically!
cialis sans ordonnance cialis pills generic cialis review uk comprar cialis 10 espa241a price cialis wal mart pharmacy cialis generika in deutschland kaufen try it no rx cialis cialis cuantos mg hay cialis 5 mg buy cialis name brand cheap
buy tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 09:30 ب.ظ

Thank you! Fantastic information!
cialis savings card cialis great britain cialis 20mg prix en pharmacie buying brand cialis online buy cialis sample pack buy cialis uk no prescription wow cialis tadalafil 100mg side effects for cialis cialis pills side effects of cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 08:44 ق.ظ

Kudos. I enjoy it!
ou acheter du cialis pas cher cialis for bph cialis online deutschland india cialis 100mg cost comprar cialis 10 espa241a we like it cialis price cialis 5 mg effetti collateral prices for cialis 50mg cialis for sale how does cialis work
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:41 ب.ظ

Appreciate it. An abundance of info!

buy online cialis 5mg we like it cialis price cheap cialis dosagem ideal cialis look here cialis order on line safe dosage for cialis acquisto online cialis buy cialis sample pack cialis alternative effetti del cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:30 ق.ظ

Incredible a lot of superb material!
we recommend cialis best buy cialis super acti cialis tadalafil order generic cialis online cialis en mexico precio low cost cialis 20mg calis look here cialis cheap canada cialis canadian drugs online prescriptions cialis
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 09:11 ب.ظ

Cheers, I value it.
buy cheap cialis in uk best generic drugs cialis cialis generika cialis billig cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen low cost cialis 20mg the best choice cialis woman cialis usa cost cialis efficacit
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:16 ق.ظ

Thanks, An abundance of material.

only here cialis pills where do you buy cialis cialis in sconto we recommend cialis best buy cialis daily reviews cuanto cuesta cialis yaho cialis without a doctor's prescription i recommend cialis generico we recommend cialis best buy cialis taglich
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:15 ب.ظ

Wonderful advice. Thanks a lot!
buying cialis on internet generic cialis tadalafil cialis 20 mg cut in half prezzo cialis a buon mercato cialis et insomni cialis sans ordonnance usa cialis online canadian discount cialis viagra vs cialis cialis baratos compran uk
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Amazing postings. Kudos.
cialis price thailand cialis authentique suisse cialis 5mg billiger import cialis generic cialis review uk canadian cialis cialis generico milano cialis daily dose generic canadian cialis tadalafilo
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:01 ب.ظ

Nicely put. Regards!
tadalafil 20mg cialis kaufen wo tadalafilo cialis rckenschmerzen generic cialis soft gels buy cialis sample pack cialis online cialis italia gratis cialis wir preise viagra or cialis
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:08 ق.ظ

Good write ups. With thanks.
cialis for daily use dosagem ideal cialis click here take cialis discount cialis generic cialis with dapoxetine buy cialis online cheapest price cialis best cialis kamagra levitra cialis generika cialis 20 mg cost
descargar facebook
پنجشنبه 1 آذر 1397 06:15 ب.ظ
An interesting discussion is worth comment. There's no doubt that that
you need to write more about this topic, it may not be a taboo matter but typically people don't talk about these issues.

To the next! All the best!!
What Equipment is Needed for Sling TV
یکشنبه 27 آبان 1397 09:02 ب.ظ
Hi colleagues, its great paragraph about cultureand entirely explained,
keep it up all the time.
Sling TV
پنجشنبه 24 آبان 1397 04:53 ب.ظ
It is perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
I've learn this put up and if I may just I wish to recommend
you some attention-grabbing things or tips. Perhaps you could write subsequent articles
regarding this article. I want to read more issues approximately
it!
What Equipment is Needed for Sling TV
یکشنبه 20 آبان 1397 11:22 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a brief heads up and
let you know a few of the pictures aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show
the same results.
minecraft free download 2018
سه شنبه 17 مهر 1397 01:15 ب.ظ
I'll immediately grab your rss as I can't in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Kindly permit me recognize so that I could subscribe.
Thanks.
minecraft
شنبه 14 مهر 1397 02:05 ب.ظ
Hey There. I found your weblog using msn. That is a really neatly written article.

I'll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thanks for the post.
I'll certainly return.
minecraft
جمعه 13 مهر 1397 08:08 ب.ظ
This excellent website certainly has all of the info I
needed concerning this subject and didn't know who to ask.
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 02:32 ب.ظ

You have made your stand very nicely!!
cialis prezzo in linea basso cialis 50 mg soft tab prices for cialis 50mg buy generic cialis cialis flussig tadalafil tablets low cost cialis 20mg cialis en mexico precio buy cialis cialis 20 mg cost
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:00 ق.ظ

You actually revealed this very well.
cialis dose 30mg cost of cialis per pill we choice free trial of cialis generic cialis at the pharmacy cialis tablets walgreens price for cialis prescription doctor cialis cialis cipla best buy cost of cialis cvs we like it safe cheap cialis
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:38 ب.ظ

Kudos. I like it.
can i take cialis and ecstasy tadalafil 20 mg generic low dose cialis cialis from canada tadalafil cialis for sale safe site to buy cialis online cialis arginine interactio prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg schweiz
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:53 ب.ظ

Regards, Valuable information.
generic cialis pro generic cialis in vietnam warnings for cialis if a woman takes a mans cialis order a sample of cialis cialis australian price cialis professional yohimbe cialis tablets for sale acquisto online cialis we choice free trial of cialis
canadian online pharmacy generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:50 ق.ظ

Truly tons of useful material!
comprar cialis 10 espa241a canadian drugs generic cialis cuanto cuesta cialis yaho generic cialis 20mg tablets cialis 100mg suppliers how does cialis work prices for cialis 50mg cialis australian price how do cialis pills work if a woman takes a mans cialis
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:09 ب.ظ

Whoa all kinds of good tips.
cialis for sale south africa india cialis 100mg cost cialis 5 effetti collaterali viagra vs cialis dosagem ideal cialis we recommend cheapest cialis opinioni cialis generico cialis price in bangalore cialis herbs cialis cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo